20138. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsolás nélküli billentyűs írógép

vele összekötött két betűemelő egyikét vagy másikát nyomtató helyzetbe hozza, míg a másik nyugalmi helyzetében ma­rad s így kétféle jelnek nyomtatását teszi lehetővé átkapcsoló billentyű nélkül. 2. Az 1. alatt igényelt billentyűs írógépnek foganatosítási alakja, jellemezve az ál­tal, hogy a (t) billentyűk szárainak alsó vége a helytálló forgáspontok körül forgó kétkarú alsó (c) betűemelőket mű­ködtető (b) közbülső emelőkkel csukló- i san vannak összekötve és ezen csuklós | összeköttetések fölött (l) peczkekkel van­nak ellátva, melyek a (p i i) hasítékés peczkek által vezetett, egyenes irány­ban eltolható (a) rudak (g) hasítékaiba nyúlnak, míg az (a) rudak másik vége a fix forgáspontok körül forgó, kétkarú fölső (d) betűemelőkkel van csuklósan összekötve, mindez egy-egy fölső- és egy-egy alsó betűemelőnek ugyanazon billentyűvel való működtetésére a billen­tyűk és emelők összekötő alkatrészeit nyugalmi helyzetükbe visszavivő alkal­mas (n és e) rúgók közvetítésével, azon­ban átkapcsoló billentyűk alkalmazása nélkül. (1 rajzlap melléklettel.) Í.LUI RÉSZVFIM,TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPKSTBN

Next

/
Thumbnails
Contents