20034. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges fogak előállítására

Megjelent 1900. evi tleczember hó 12-én. MAGY. m Kia SZABADALMI jfijf r HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20034. szám. vil/e OSZTÁLY. Eljárás mesterséges fogak előállítására. WTENAND FRIGYES ÁGOSTON MAGÁNZÓ PFORZHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 2-ika. Az ásványi anyagokból készült mestersé­ges fogak előállítására szolgáló jelen eljárás az eddigi eljárástól abban különbözik, hogy a fogakat nem nyílt muffolatűzben, hanem lég­üressé tett tokokban (Cuvettákban) égetjük. Platinából készült peczkek, kampók (Cram­ponok) vagy fülek helyett ezen alkatrészek ezen fogaknál tiszta, vagy 10 -20% plati­nával ötvözött nikkelből készülnek, melyek a mesterséges foganyag olvadási hőmérsék­leténél, azaz 1230°—1350°-nál olvasztatnak közvetlenül a fogba. Minthogy a jelen eljárást levegőnek ki­zárása mellett hajtjuk végre, ennélfogva a fémpeczkek és effélék nem oxidálódhat­nak, hanem puhák és hajlékonyak marad­nak és világos fehér külszint, nyernek. Azon­kívül ez esetben az ásványos anyagok sű­rűbbre zsugorodnak, mint levegő hozzáférése mellett. Lehűtés ezéljából a fogakat tok­jaival egy edénybe helyezzük, melyet szin­tén légüressé teszünk. Ezen művelet által a fogak repedését, illetve szakadását elkerüljük és tartós, olcsó terméket nyerünk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ásványi anyagokból készült mester­séges fogak előállítására, jellemezve az­által, hogy a peczkes fogak égetését és lehűtését légüressé tett tokokban eszkö­zöljük, a peczek oxidálódásának meggát­lása és sűrűbb foganyag nyerése ezél­jából. DALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents