20014. lajstromszámú szabadalom • Görgő görgős csapágyak számára

Megjelent 1900. évi deczember lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20014. szám. Ve/l. OSZTÁLY­Görgő görgős csapágyak számára. THIERRY VIKTOR KÁROLY MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 13-ika. A végeiken forgócsappal ellátott görgők, mint a milyenek a legtöbb görgős csap­ágynál alkalmaztatnak, tömör görgők, me­lyek forgócsapjukkal egy darabból álla­nak, egyes esetekben pedig a forgó csapok kovácsolva vannak. Jelen találmány tárgyát üreges görgők képezik, a melyek üreges vagy tömör, al­kalmas anyagból pl. aczélból készült ten­gelyre vannak ráöntve, vagy rátolva. A tömör görgőknek üreges, külön ten­gelyre ráöntött görgőkkel való pótlása a következő előnyökkel bír: Csekély önsúly, nagyobb szilárdság, azon lehetőség, hogy a forgócsapoknak kis át­mérőt adhatunk és a görgőket és csjapjai­kat különböző rendeltetésüknek megfelelő anyagból gyárthatjuk. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl és pedig az 1. ábra a görgő hosszmetszetét és a 2. ábra a görgő végének nézetét mu­tatja. A (t) aczélcsőre van az üreges görgő ráöntve, mely áll egy megfelelő vastag üreges (r) köpenyből, mely (4) sugárirányú, keresztet képező (p) fal és (v) agy által van a (t) csővel kapcsolva. A (t) csőnek (tl és t2) végei képezik a görgő forgó csapjait. Magától értetődik, hogy a görgő belső ürege tetszőleges alakú lehet és hogy a kúpos vagy hengeres külső köpenyt két kereszt vagy pedig lyukasztott végfalak által vagy más módon is összeköthetjük az aggyal. Megemlítendő, hogy az üreges görgőnek a tengelyre való ráöntése alkalmával a megolvadt öntött vas kihűlése nagyon jól temperálja a tengelyt, úgy hogy az elhajol­hat ugyan, de nem fog törni. Lehet még üreges görgőket aggyal együtt önteni é^ a tengelyt a forgócsapok képzése czéljá­ból bele tolni. SZABADALMI IGÉNY. Forgócsappal ellátott görgő görgős csap­ágyak számára, jellemezve az álta1 , hogy a forgó csapok képezhetése czéljából két oldalt kiálló üreges vagy tömör (t) tengelyre egy üreges (r) görgőköpeny van ráöntve vagy ráhúzva. (1 rajzlap melléklettel 1 »LUI RÉSZVÉNY rARSAAÁG NYOMDÁJA RUDAP

Next

/
Thumbnails
Contents