19968. lajstromszámú szabadalom • Mótoros árammérő váltakozó áramhoz

zártnak lenni, lehet a kapcsolódarabban egy | kis légteret is alkalmazni. A két (El E2) szár vagy a mellékáramba iktatott cséve vasmagja fölött alkalmazható, mint a 2. áb­rán, vagy pedig hurok alakjában lehet ki­képezve, mint a 3. ábrán. SZABADALMI IGÉNY. Motoros árammérőknél váltakozó áramhoz, melyeknél két vagy három, egy síkban elhelyezett, megfelelően a fő- és mellék­áramkör által gerjesztett elektromágnes két párhuzamosan ágyazott korongra forgatható hatást gyakorol, egymással mágnesesen kapcsolt sarokvasak, oly czélból. hogy a két mező fázis különb­sége nagyobbítható legyen és a két sa­roknál a mágneses hidakat egyidejűleg lehessen beállítani. (1 rajzlap melléklettől.) PALLAS RE8ZV6NYTÁH8A8ÁG NV 0M0ÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents