19934. lajstromszámú szabadalom • Hangosan szóló telefon

utóbbi esetben a hangosan szóló (a) telefon van bekapcsolva. Ha ellenben a (b) átkapcsolóval a (c) te­lefont kapcsoljuk a (9, 10) szorítókon át az^ (y, x) vonalvezetékbe, akkor közönséges te­lefon áll rendelkezésünkre, melyet hallás czéljából mint rendesen a fülhöz illesztünk. Az (a) telefon egész más elrendezésű és a találmány lényegét képezi. Ezen telefon­nál a vonaláramot a három szorosan kap­csolt (d) cséve fogja föl, melyek a négy (f) membrán között vannak elrendezve. A három cséve és a négy membrán a (g) zöngeszek­rényben van, a hol is a membránok a zönge­szekrényt öt kamarára osztják, melyek a (h) nyílásokon és egy közös kamarán át egy­mással és az (i) csővel közlekednek. A zöngeszekrényt az erős patkóalakú (j) mág­nes veszi körül, mely a csévéken áthatoló mágneses teret létesít. A leírt elrendezés sokféleképen módosít­ható. A lényeg azonban mindig a zönge­szekrény elrendezésében áll, mely a mem­bránok által kamarákra van osztva. A 3. ábra egy módosított foganatosítási alakot tüntet föl, melynél a kamrák mind­egyike közvetlenül a küllevegővel közle­kedik. A mint az 1. ábrából látható, az (i) cső valamely (k) fonográf csővével is össze­köthető, mely esetben az (i) cső a kis (1) nyílással (2. ábra) van ellátva, mely az (m) hüvelyen át az (e) hangtölcsér­rel közlekedik, mihelyt a hüvelyt akként forgattatjuk el, hogy a hangtölcsérnek (n) nyílása az (1) nyílással összeesik. Az emlí­tett (4) csövön még a (p) kaucsukcsőbe illesztett (p) toldat van elrendezve, a hol is a (p) csőnek másik végén az (a) horgon függő (r) hallgató rész van elrendezve. Ha az (a) mikrofon a (q) hangcsövön át megszólal, akkor a hang a szoba bármely­részében igen jól hallható. Az (1) nyílás zárása esetében ellenben az (r) hallgató kagylón át a szokásos halk telefon beszél­getés folytatható. SZABADALMI IGÉNY. Hangosan szóló telefon, jellemezve egy membránok segélyével hangkamarákra osztott (g) zöngeszekrény által, mely hangkamarák mindegyike vagy egy kö­zös gyűjtő téren át vagy közvetlenül a küllevegővel közlekedik. (1 rajzlap molléklottel.) PAL LA C RFSZVÉNYTAKSASAG NYOMD ÁI K BUD.

Next

/
Thumbnails
Contents