19915. lajstromszámú szabadalom • Vízelzáróval ellátott edény

Meg-jelent 1900. évi deczember hó 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19915. szám. XVII I/a. OSZTÁLY. Vízelzáróval ellátott edény. HECHT HENRIK TANÍTÓ OSTERHOLZ-SCHARMBECKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát képező vízelzáró­val ellátott edény czélszerű elzáró berende­zésénél fogva leginkább befőtt gyümölcsök és egyéb élelmiszerek eltartására alkalmas. A találmány lényegét a különleges alakú edény képezi, mely alakjánál fogva az élelmiszerek konzerválására szükséges lég­mentes elzárást biztosít és mely azonkívül egy csészével van ellátva a kénfonalak elégetése czéljából. Az edény szerkezete következő: (g) edény fölső vége (r) nyúlványa által gyűrűalakú (b) tartánnyá van alakítva, mely víz fölvételére szolgál. (b) tartányba a hengeralakú ürös (d) födél van mártva, miáltal megbízható és légmentes vízelzáró képeztetik, mely egyszerűségénél, olcsóságánál és jóságánál fogva az eddig létező edényzárakat fölülmúlja. Az edény belső falán (a) csésze van alkalmazva, mely az edényben bezárt éleny eltávolítása czéljából elégetendő kénfonalak fölvételére szolgál. (g) edény és (b) tartány alakja és nagy­sága tetszés szerinti lehet és (d) fedél fogó­gombbal . látható el könnyebb levehetése czéljából. SZABADALMI IGÉNY. Vízelzáróval ellátott edény gyümölcsök és egyéb élelmiszerek befőzésére és eltar­tására, jellemezve (g) edény felső végén (r) nyúlványa által képezett és a víz fölvételére szolgáló (b) tartány által, melybe a hengeralakú (d) födél van mártva, továbbá jellemezve az edény belső falán alkalmazott (a) csésze által, az elégetendő kénfonalak fölvétele czél­jából. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 9UDAPE6TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents