19850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közvetlenül festő kéntartalmú barna festék előállítására

Megjelent I í)Oí) évi november hó 28-án. Mnf.Y. g|j KI il SZABADALMI Ba H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19850. szám. 1 V/f. OSZTÁLY. Ejárás közvetlenül festő, kéntartalmú barna festék előállítására. VIDAL HENRI RAYMOND GYÁROS PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 3-ika. A szóban lévő eljárás szerint a benzol, toluol ós naftalin dinitro származékai kö­rülbelül 100° C.-ra fölhevítve maróalkáliák­ban föloldott kénre hatnak. Ekkor barna, vízben kevéssé oldható vegyületek képződ­nek, melyek nátriummonoszulüddal körül­belül 2ő0° C.-ra fölhevítve, vízben oldható, a pamutot pácz alkí.1 nazása nélkül közvetle­nül barnára festő festőanyagot szolgáltatnak. A találmány tárgyát képező eljárás kivi­tele pl. oly módon történhetik, hogy 100 kg. szilárd marónátront és azután 60 kg. ként 100 1. vizben zárt edényben szabad tűzön hevítünk. Oldás után a tüzet eloltjuk és részletekben 40 kg. dinitrotoluolt (1., 2., 4.) adunk az oldathoz. Minden adag bedobásá­nál heves reakczió megy végbe, minek következtében a tömeg fölforrása mellett ammóniák fejlődik. Mikor a reakczió befejeződött vagy meg­szűnt, 70 kg. nátriumszulfidot adunk az ol­dathoz, azután a tömegnek kellő konzisz­tencziát adunk és 210—250° C.-ra fölheví­tett kamarában teljesen megszárítjuk. Az ily módon előállított termény vizben j sárgás barna színnel oldódik, sav hozzá­adásával kicsapódik. A pamutot közvetlenül sárgásbarnára festi, mely szín a kálium­bichromáton való áthúzásnál vörösebbé lesz. A föntebb leírt reakcziónál a dinitrotuol dinitrobenzol (1. 3.) vagy dinitronaftalin (1. 5.) által is helyettesíthető. A dinitrobenzol alkalmazásával előállított festék szürkésebb, a dinitronaftalin haszná­latával készült vörösebb. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás barna, a pamutot közvetlenül festő festékek előállítására, az által jel­lemezve, hogy dinitrotuolra (1. 2. 4.) vagy dinitrobenzolra (1. 3.) vagy dinitro­naftalinra kénnek marónátriumban való oldatát hagyjuk hatni, azután pedig a terményt mintegy 250° C.-nál nátrium­szulfiddal kezeljük. 2. Az 1. alatt védett eljárás szerint előállí­tott festéknek szövetek nyomtatására és festésére való fölhasználása. PMXM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NVOMDAJA BUDAPEST**

Next

/
Thumbnails
Contents