19790. lajstromszámú szabadalom • Készülék megbokrosodott lovak megállítására

Megjelent 1900. évi november lió 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19790. szám, XX/a OSZTÁLY. Készülék megbokrosodott lovak megállítására. PRESSER NÁTHÁN KERESKEDŐ KREMSIERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 21-ike A jelen találmány tárgyát megbokroso­dott lovak gyors megállítására szolgálóké­szülék képezi, mely a mellékelt rajz 1. ábrájában oldalnézetben (a kocsira szerelve); 2. ábrában elölnézetben, illetve az 1. ábra (x—x) vonala szerinti metszetben van ábrázolva. A kocsibak oldalfalaiba ágyazott <a) ten­gelyen (b) dob van elrendezve, .mely a kocsi eleje felé (c) deszkával van elzárva. A kocsi külső oldalán az (a) tengelyre egy kis (d) fogaskerék van ékelve, mely a fölötte lévő nagyobb (dl) fogaskerékkel kapcsoló­dik. A (dl) fogaskerék az (e) kilincskerék és (f) kézikerékkel együtt az (al) tenge­lyen van elrendezve. Az (e) kilincskerékbe a (g) kilincs kapaszkodik. A (h) sárellenzőn, valamint a (c) desz­kán lévő két lyukon keresztül két, a tulaj­donképeni gyeplőszárral összekötött (i il) zsinór vezet a (b) dobhoz, melyen az (1 11) kapcsokhoz vannak erősítve. Ha a lovak megbokrosodnak, az (f) kézi­kereket forgatva, a tetszőleges nagy fo­gaskerékáttétel (d dl) segélyével a (b) dob is forgásba hozható, miáltal az (i il) zsinórok minden erőfeszítés nélkül, erősen meghúzatnak, minek folytán a lovak gyor­san megállíttatnak. A (g e) kilincsmű megakadályozza, hogy a föltekeredett (i il) zsinór magától legömbölyödjék. SZABADALMI IGÉNY. Megbokrosodott lovak megállítására szol­gáló készülék, jellemezve a kocsibak oldalfalaiba ágyazott (a) tengelyen el­rendezett, a (d dl) fogaskerekek és(f) kézikerék által működtetett (b) dobál­tál, mely helyzetében (e) kilincskerék és (g) kilincs által rögzíttetik és a melyre a (k) gyeplőszárral kapcsolt és a dobon (1 11) kapcsokhoz erősített két (i il) zsinór tekeredik föl. il rajzlap melléklettel.) PALLAfe kfiszv&N VTÁRfl ASÁ(. nVÓMdAjA I UDAPkBTKt.

Next

/
Thumbnails
Contents