19624. lajstromszámú szabadalom • Golyós vezetékszorító orsók számára

Megjelent 1ÍÍOO. évi november hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19624. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Golyóvezeték szorító orsók számára. KOLBE FBI GYES OTTÓ MECHANIKUS HAMBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius 26-ika. A jelen találmány tárgyát szorító orsó­kon alkalmazandó berendezés képezi, mely­nek segélyével az orsóra gyakorolt nyomás folytán keletkező súrlódás lényegesen csök­kenik, miáltal természetesen megfelelően nagyobb erőt vagyunk képesek kifejteni. Ezen épen nem lényegtelen előnyt az orsó-szorító fölületén elrendezett golyók al­kalmazásával érjük el. A találmány újdonsága és sajátossága abban áll, hogy a golyókat megfelelően alakított hüvely segélyével oly módon köt­jük össze az orsóval, hogy az a czélnak meg­felelően vagy közvetlenül pálya gyanánt szolgál a golyóknak vagy pedig csupán azok tartására szolgál. Az első esetben czélszerűen alkalmazható a szerkezet szorítókon, gyalupadokon stb. vagyis olyankor, midőn a golyótartó hüvely alsó lapja közvetlen a nyomás átadására szolgál. Az utóbbi esetben pedig a golyók és tok elrendezése kiválóan satúk és másolóprések s hasonlók számára alkalmas, a midőn a golyók egyik oldalukon mozgó pofákon, áll­ványokon stb. forognak. A mellékelt rajz 1—3. ábrái az első, 4. és 5. ábrái az utóbbi esetre vonatkoznak és pedig: 1. ábra egy szorítót ábrázol, 2. és 3. ábra a golyótartó hüvely két fo­ganatosítási alakját mutatja nagyobb lép­tékben, 4. ábra egy satú-orsó, 5. ábra előbbinek keresztmetszete, A szorítóra való alkalmazásnál annak vé­gére (a) lemezt erősítünk, mely hüvely gya­nánt képezhető ki. Ezen (a) lemezben (b) vájat van beesztergálva, melyben (o) go­lyók vannak elrendezve. Az (a) lemez fölé a (c) hüvelyt toljuk, melynek belső oldalán lévő vájat szintén az (o) golyók ágyazására szolgál. A (c) tok az orsóval különböző mó­don köthető össze. Például egy (d) gyűrűt erősíthetünk az orsóra melyre a (c) hüvelyt ráhúzzuk és azután ennek (cl) fogait be­hajtva a hüvelyt az orsóval egyesítjük. E két rész egyesítését még az (i) csavar segélyével is eszközölhetjük (3. ábra), mely­nek feje be van sülyesztve a (c) hüvely fe­nekébe, és így nem akadályozza a hüvely illetve az orsó forgását. A 4. és 5. ábrában látható berendezésnél a (c) hüvely csupán az (o) golyóknak tar­tására szolgál s ezen esetben tetszőleges módon erősíthető az orsó (e) karimájára és a benne elhelyezett (o) golyókat annak 1 behajtott szélei tartják meg helyzetükben.

Next

/
Thumbnails
Contents