19525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szeszes italok kezelésére

Megjeleni 1 ÍHH). évi október lió 22-én. MAGY. jp|g KIR, SZABADALMI l|||s HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19525. szám. 1 V/e. OSZTÁLY. Eljárás szeszes italok kezelésére. SPINK LIQUOR COMPANY CZÉG CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 15-ike. A találmány egy eljárásra vonatkozik, melynek segélyével a szesz, bor és maláta­tartalmú folyadékokban, valamint sok olaj­ban lévő illó vagy étherikus olajok oxydál­tatnak és vegyileg átalakíttatnak a káros elemek kiválasztására. A találmány tárgyát különösen a szesz-és bortartalmú folyadékokban lévő kozmás (fusel)-olaj oly módon való átalakítása ké­pezi, hogy a termék mindazon tulajdonsá­gokat fölvegye, melyeket máskülönben csak hosszú idei raktározás által vesz föl, a midőn izét nem veszti el, a mi csak ak­kor következik be, ha az éterikus olajokat egészen kiválasztjuk. A találmány tárgya továbbá a minden növényi olajban kisebb vagy nagyobb mennyiségben jelenlévő éte­rikus olajok kezelésére is vonatkozik, miál­tal a növényi olajok minősége megjavul és tartósabbá lesznek, a nélkül, hogy ameg­savanyodás veszélyének lennének kitéve. A következő leírás különösen szeszes ita­lok kezelését tárgyalja, azonban magától értetődik, hogy a leírandó eljárás más fo­lyadékokra is alkalmazható. Hogy szeszes italoknak gyorsan és több vagy kevesebb kezelés segélyével mindazon tulajdonságokat adjuk, melyek máskülön­ben csak hosszas raktározás után éretnek el, nagyméretű és beható kísérleteket tettünk és úgy találtuk, ha fiatal likőrbe bizonyos bak­tériumokat vezetünk be és a likőrt ez­után nyomás alatt légáramlatnak tesszük ki, a midőn oxydáczió létesül és a keletkezett gőzök kondenzáltainak, akkor a kozmás (fu­sel)-olaj rövid idő alatt átalakul és egy­idejűleg a likőr finomabb lesz és oly erő­vel és fajsúllyal fog bírni, mellyel csak raktározott likőrök bírnak. Az eljárás kivitelére egy megfelelő nagy­ságú és szerkezetű tartányt használunk, me­lyet egy oly kfe fajsúlyú és lyukacsos, ab­szorbeáló anyaggal töltünk meg, mely nagy fölületet ad és nem dugul hamar el. Ezen lyukacsos és abszorbeáló anyagra oly bak­tériumokat helyezünk, mint a milyenek idős whyskiben vagy szeszes likőrökben talál-* hatók, mely baktériumok megfelelő fehérje­szerű vagy oly enyvszerű (gelatinszerű) anyagokkal való táplálás által, mint ami­lyenek a maláta gépekben találhatók, any-' nyira megszaporodnak, hogy a föntneve­zett anyagot ezen mikroorganizmusok egé­szen bevonják és megtöltik. Ezután a töltő­anyagra addig öntünk fiatal likőrt, míg utóbbival teljesen telítve van és erre a tö­megen közönséges vagy meleg levegőt ve­zetünk át és a fejlődött gőzöket konden-

Next

/
Thumbnails
Contents