19451. lajstromszámú szabadalom • Edény melegítő berendezéssel

mészből, két rész tiszta, kristályos szénsa­vas nátriumból és egy rész faszénből álló keverék van elhelyezve, a (h) kamara végül hígított (2—3°/o-os) kénsavat tartalmaz. Az (1) csavar kicsavarásánál a kénsav az (i) csőbe folyik és ennek (k) furatain egyenletesen eloszolva a két (c) és (e) fal között lévő térbe folyik, hol a mész, szén­savas nátrium és faszén keverékére hat. A végbemenő reakeziók következtében hő fejlődik, mely az (a) é3 (c) falak között levő szénsavas nátriumot megolvasztják. A meg­olvadásnál lekötött hő azonban az ezt követő kikristályozódásnál lassan szabaddá válik és az edény tartalmának előmelegitésére szolgál. Az egész folyamat körülbelül tizenöt per­czig tart, miközben mintegy 80—(>0° C. hő­mérséklet fejlődik. Az (1) csavar egyidejű megeresztésével | emeljük le az (m) csövecske födelét, hogy i a kénsavnak a mészre, a szénsavas nátri­umra és a szénre való hatásánál fejlődő gázok elszállhassanak. Az (n) nyílás a kénsav betöltésére szolgál. SZABADALMI IGÉNYEK. ] 1. Edény melegítő berendezéssel élelmisze­rek és más anyagok eltartására, az által jellemezve, hogy az edény egy gyűrűs kamarája égetett oltatlan mész, tiszta szénsavas nátrium és faszén keveréké­vel vau töltve, mely kamarába egy másik kamarából hígított kénsavat lehet vezetni. 2. Az 1 alatt védett, melegítő berendezés­sel ellátott edénynél az 1 alatt emlí­tett gyűrűs kamarán belül elhelyezett második gyűrűs kamara, mely tiszta, kristályos szénsavas nátriummal van i töltve. 1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁRASÁG NYOWOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents