19365. lajstromszámú szabadalom • Facsap szögeknek, csavaroknak s hasonlóknak falban való rögzítésére

Megjelent 1900. évi szeptember Iió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19B65. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Facsap szögeknek, csavaroknak s hasonlóknak falban való rögzítésére. FRIEDINGER IGNÁCZ KOVÁCS OBERTHALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 5-ike. Jelen találmány tárgya facsap, szögek­nek, csavaroknak s hasonlóknak a falban való rögzítésére, mely oly kiképzéssel bír, hogy a falban való szilárd megerősítése gipszhabarcs vagy más hasonló kötőanya­gok igénybevétele nélkül történhetik. Ezen facsap áll egy hengeres vagy ha­sábalakú (a) fadarabból, mely egyik végé­től csaknem egészen a másik végéig nyúló, ékalakú (b) kimetszéssel bír, míg mellső végénél egy (c) karika vagy gyűrű által van körülvéve. Ezen (a) fadarabhoz egy hasábalakú (d) fadarab tartozik, melynek vastagsága megfelel a (b) kimetszés mellső végének szélességével, úgy hogy ebbe egy csekély darabra minden nehézség nélkül betolható. (3. ábra). A találmánybeli facsap alkalmazása oly módon történik, hogy az (a) fadarabot a falban előzőleg kiképezett s hasonló ke­resztmetszeti alakkal bíró nyílásba vagy furatba helyezzük be, még pedig nem hasí­tékolt végével befelé fordítva s ezután (d) fadarabot (b) hasítékba vagy kimetszésbe kalapács segélyével beverjük. Mivel pedig (b) hasíték befelé ékalakban halad, ellenben (d) fadarab hasáb alakú, (a) fadarab a (d) hasáb beverésénél szét­feszíttetik belső oldalánál, illetőleg azon ^helyzetet igyekszik elfoglalni, mely az 1. ábrán pontozott vonalakkal van föltün­tetve és ennek következtében a facsap (d) résznek teljes Leverése után, mely hely­zet a 4. ábrán van föltüntetve, erősen hozzászoríttatik a falban kiképezett furat oldalaihoz s így biztos rögzítést nyer. (c) gyűrű a facsap külső végénél arra szolgál, hogy a (d) rész beverése alkalmá­val a csap mellső részeinek szétfeszülését s ez által esetleg a falban képezett furat széleinek letördelését megakadályozza. A falban ily módon erősített facsap ezután szögek, kampók, csavarszögek s hasonló): befogadására és biztos rögzítésére szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Facsap, szögeknek, csavaroknak s hason­lóknak a falban való rögzítésére, jelle­mezve egy hengeres vagy hasábalakú, mellső végétől csaknem a hátsó végéig nyúló, ékszerű (b) hasítékkal bíró s mellső végénél (c) karikával vagy gyű­rűvel körülvett (a) fadarab és egy a nevezett hasítékba beverendő s ezen hasíték mellső vége szélességének meg­felelő vastagsággal bíró, hasábalakú (d) fadarab által. (1 rajzlap melléklettel.) -ALLAA RÉSZVÉNY T ARS ARA,. NYOMDAJA HU, rffhl.i

Next

/
Thumbnails
Contents