19299. lajstromszámú szabadalom • A kazán belsejében elrendezett füstemésztőkészülék

- 2 — kai keveredve, az utáncsapódó lángokkal teljesen füstetlen gázokká ég el. Miután a rostélyon lévő tűz nagyságá­hoz képest a füstgázok elégetéséhez több vagy kevesebb levegő kell, erre a czélra a 4. és 5. ábrában egy önműködő légbe­vezető van bemutatva, mely abban áll, hogy a (b) lánghídban két, a légáram szabályo­zására szolgáló rugalmas (f) csappantyú­val ellátott (k) szekrény van elrendezve. Ezen utóbbi szerkezet úgy működik, hogy erősebb füstgázképződésnél ezeknek na­gyobb szívóképessége nagyobb légtömeget szí be az (f) rugalmas csappantyúkon át a tűzesőbe, miközben ezek szélesre nyílnak, míg kisebb tűznél az (f) csappantyúk nem nyílnak annyira szét, tehát kisebb mennyi­ségű levegő áramolhatik a tűzesőbe. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gőzkazán lánghídján alkalmazott füst­emésztő készülék, jellemezve az által, hogy ennek belsejében (w) falak által képezett elosztó rekeszek és (o) nyílá­sok vannak elrendezve, azon czélból, hogy egy (s) tolókán át levegő juthas­son a készülékbe és ebben fölhevítve, áramoljék a tűzesőbe. 2. Az 1. alatt jellemzett készüléknél a légbeáramlás önműködő szabályozására szolgáló berendezés, mely az (s) tolóka fölött elrendezett rugalmas (f) csap­pantyúkból áll. (1 rajzlap melléklettel.) KALLAE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 3UDAP18T8H

Next

/
Thumbnails
Contents