19263. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú

Megjelent 1900. évi szeptember lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1926B. szári). XXI/c. OSZTÁLY­Szivattyú. KACHELMANN K. ÉS FIA CZÉG VIHNYÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 28-ika. A találmány tárgyát a csatolt rajzon függélyes metszetben ábrázolt szívó- és nyomóSzívattyú képezi, melynél a szívó­szelep mindig folyadékba merül és üre­ges, úgy hogy a fölhajtás által emelve, fölfelé záródik. Ez a szívószelep elrende­zés a szivattyú rendkívül biztos működé­sét idézi elő, minthogy a szelepülés min­dig tiszta fog lenni, mi főleg iszapszivaty­tyúk esetében bír jelentőséggel. A szi­vattyú azonkívül olyképen van kiképezve, hogy a szivattyú köpű, a szívó- és nyomc­légüst konczentrikusan egymásban legyen elhelyezve, minek következtében térigénye jóval kisebb, mint más rendszerű, egyenlő munkabírású szivattyúé, ellenben a külső behatások ellen nagyobb ellenálló képes­séggel bír. A szivattyúnak tojásalakú (a) külső bur­kolata van, melynek csúcsosabb (al) alsó süvege a szívószelepházat, tompább (a2) fölső süvege pedig a nyomószelepházat és a nyomólégüstöt képezi. Ebben a külső burkolatban egy belső (b) burkolat van el­helyezve, mely a külsőhöz teljesen ha­sonló és melynek minden pontja a külső burkolat megfelelő pontjától egyenlő tá­volságban van. Ez a belső burkolat ké­pezi a szívó légüstöt, végein lelapul és a központosán elhelyezett (c) szivattyúkö­pűt zárja magába. Ebben a köpűben mo­zog a (d) merülő dugattyú, mely diffe­rencziál-dugattyú gyanánt van kiképezve és melynek vékonyabb fölső vége az (a2) nyomólégüst (e) tömítő szelenczéjén nyú­lik át. A (b) belső burkolat és a (c) köpű alsó széle között egy gyűrűalakú nyílás marad, melyben a szívószelep gyűrűalakú szelepülése van elhelyezve. Hasonló gyűrű­alakú szelepülés van a (b) belső burkolat és az (a) külső burkolat fölső széle között elhelyezve. A szívószelepet egy üreges (h) gummigyűrű képezi, míg a nyomószelepet a tömör (i) gummigyűrű alkotja. Az (a) burkolat alsó (al) süvegében mindig van folyadék, úgy hogy a fölhajtás a (h) szívószelepet mindig az (f) szelepülésre szorítja, míg az (i) nyomószelep a saját súlyának hatása alatt fekszik a (g) sze­lepülésre. A levehető (al a2) süvegek bel­sejében alkalmazott (j) nyújtványok a sze­lepek löketének határolására szolgálnak. A (d) dugattyú fölfelé mozgásánál ez a lefelé nyúló (h) gyűrűs szelepen át a fo­lyadékot a (b) szívó légüstnek az (a) bur­kolatot áttörő (k) csőcsonkján beszívatja és a dugattyú visszafelé mozgásánál, mi­kor a (h) szelep záródik, az (a) külső bur-

Next

/
Thumbnails
Contents