19155. lajstromszámú szabadalom • Töltőkészülék olajszelenczék számára

Megjelent 1 OOO. évi augusztus hó 28-án. MAGY. SZABADALMI Ria HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19155. szám. V/e: 1. OSZTÁLY. Töltőkészűlék olajszelenczék számára. VINKLER MÓR GÉPÉSZ KIS KÁBÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márcziu; hó 16-ika. A bejelentés tárgyát töltőkészűlék képezi olajszelenczék számára és az által tűnik ki, hogy sem az olaj maga nem piszkolód­hatik be, sem az, a ki a készüléket kezeli. A találmány tárgya mellékelt rajzban rész­ben nézetben, részben függélyes metszetben akkép van ábrázolva, a hogyan működés­ben összeállítva lesz. (a) olajszelencze alsó vége csavarmene­tekkel van ellátva és ekkép (b) tokba erő­sítve, mely (c) csőalakú nyúlvánnyal bír; ebben (d) rúgós szelep akként van elhelyezve, hogy hátsó vége (e) gyűrűben talál veze­tést, mellső, homorú és kiszélesedő (f) vége (c) csőnek (g) tárcsába nyíló száját zárja, (g) tárcsára (h) kapcsoló szerkezettel és (j) emelővel (k) tárcsa szoríttatik, mely egy csavarmenetekkel hozzáerősített, három (1) furattal ellátott fm) üreges köldökkel van fölszerelve. A (k) tárcsát (11) kaucsnkcső köti össze az (0) töltőkészűlékkel, melynek (p) dugattyúja (q) anya segélyével (r) orsó. val áll fix kapcsolatban ; az (r) orsó forga­tására (s) fogantyú szolgál. A készülék működési módja a következő: Mindenekelőtt (c) töltőkészűléket olajjal megtöltjük úgy, hogy a (t) fogantyúval ellá­tott és az (u) fedőlappal összekötött (v) anya segítségével az (u) födelet eltávolítjuk. A meg­töltés után a (k) tárcsát (h) kapcsoló szer­kezet és (j) emelő segítségével a (g) tárcsára szorítjuk, miáltal a (c) csőben elhelyezett (d) rúgós szelep (e) vezetékében visszanyo­matik. A töltés eszközlésére az (s) fogantyút forgatjuk, miáltal az (r) orsó a (p) dugaty­tyút előretolja és az olajat (11) csövön át (m) üreges köldökbe szorítja; az olaj innen a köldök három (1) nyílásán át a (c) csőbe, majd (z) kivágáson át a (b) tokba jut, hol az (a) olajszelencze (x) dugattyúját fölszo­rítja. A töltés befejezése után a (h) kapcsoló­szerkezet és (j) emelővel a (k) tárcsa és (g) tárcsa közti kapcsolat oldatik, a (d) sze­lep a (c) nyílását ismét zárja és így az (a) olajszelenczében lévő olaj az (x) dugattyú hatása alatt az (y) csőbe és innen a csap­ágyba jut. Az olajozás hatályosságát a (w) csavarral szabályozhatjuk, a mennyiben ez az (y) cső keresztmetszetét befolyásolja. Az (0) olajszelencze úgy méretezendő, hogy a gépen lévő összes olajszelenczékhez szük­ségelt olajmennyiséget magába foglalhassa. SZABADALMI IGÉNY. Töltőkészűlék olajszelenczék számára, jelle­mezve az (a) szelenczét fölvevő (b) tok, ennek csőalakú (c) nyúlványa, továbbá (d) rúgós szelep és (m) köldök által. (1 rajzlap melléklettel.; PALI.43 AÉ8ZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents