19153. lajstromszámú szabadalom • Elektromos áramszaggató

z Megjelent 11)00. évi augusztus lió 24-én. MAGY. SZABADALMI KTR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19153. szám. VH/i. OSZTÁLY. Elektromos áramszaggató. ROCHEFORT OCTAVE MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 15-ike. A különböző czélokra használt gáz- és petroleummótorok elektromos gyújtókészü­lékeinek alapelve a következő: Tegyük föl, hogy (8) (5. ábra) az elek­tromos áramforrás (akkumulátor vagy elem), melynek a pozitív, — a negatív sarka. Az áramszaggató elsőd tekercselését, mely egy vasmagon van vastag drótból tekercselve, (9) a másod tekercselését pedig (10) jelzi, a két tekercselés pedig egymástól szigetelve vau. Az áramszaggató elsőd áramkörébe egy (II) kondenzátor van beiktatva, továbbá a (12) gyújtó, melynek egyik sarka a szer­kezettel képez egy darabot. A kapcsolás a következő: A telep negatív — sarka a gépállvány­hoz, a pozitív sarka pedig az elsődcsővé­hez van kötve, ennek másik vége pedig egyrészt a kondenzátorral, másrészt pedig a gépállvanytól szigetelt (g) kontaktussal van összekötve, míg a kondenzátor ismét a szerkezettel van kapcsolva. A inásodcséve negatív sarka a gépáll­vánnyal, pozitív sarka pedig a gyújtókészü­léknek a gépállványtól szigetelt sarkával vau összekötve. Az áramszaggató másik (p) kontaktusa és a gyújtókészülék másik sarka a gápállvány­nyal van összekötve, még pedig az adott esetben egy külön szerkezet segélyével. Tehát valahányszor az áramszaggató elsőd tekercselésének két kontaktusa érintkezik egymással, a pozitív sarktól kiinduló áram a gépállványba mehet, tehát — minthogy a negatív sark állandóan a gépállvánnyal van összekötve, — az áramkör záródik és pon­tosan abban a pillanatban, melyben a primér áramkor a (p) és (g) kontaktusok között megszakad, a másodcsévében egy az elsőd árammal egyenlő irányú áram indukálódik és a gyújtószerkezet két sarka között szikra ugrik át. Tehát világos, hogy a telep pozitív sarka, kivéve azt a pillanatot, melyben a (p) és (g) kontaktusok érintkeznek, a gépállvány­tól mindig szigetelve van. Maga a kondenzátor az áramszaggató közelében és pedig ennek burkolatában lehet elhelyezve. A sarokkapcsolókat illetőleg megjegyez­zük, hogy az (M) sarokkapcsolóhoz, mely a gépállvánnyal van összekötve, csatlakozik a másodcséve negatív sarka és a konden­zátorhoz vezető drót, a -(- pozitív sarokkap­csolóhoz csatlakozik az áramszaggató elsőd tekercselésének a pozitivsarkkal összekötött vége, az (I) sarokkapcsolóhoz csatlakozik az elsődcsévétől a kondenzátorhoz és a gép­állványtól szigetelt sarkhoz vezető drót, í végül -a (B) sarokkapcsoló egy jól szigetelt

Next

/
Thumbnails
Contents