19142. lajstromszámú szabadalom • Cserzési és festési eljárás pikrinsav segélyével

Megjelent 11>00. évi augusztus hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19142. szám. XI/a. OSZTÁLY. Cserzési és festési eljárás pikrinsav segélyével. WARTENBERGER FERENCZ WALTER TÍMÁR HAMBURGBAN. Pótszabadalom a 17197. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát a 171( J7. sz. sza­badalommal védett, pikrinsavval való cserző eljárásnak tökéletesítése képezi, amennyiben a találmánybeli eljárásnál a cserzett bőrök egyidejűleg meg is festetnek. Gyakorlati kísérletek kimutatták ugyanis, liogy a bőröknek igen kitűnő festése érhető el, ha a cserzéshez fölhasznált 1—\.1 /2 0 l0 -os pikrinsavoldathoz anilinfestékeket adunk hozzá. Ez azért van így, mert a pikrinsav­oldat a festékek hordozójául szerepel s az utóbbiak ily módon sokkal jobban és egyen­letesebben hatolnak be és oszlanak el a bő­röknek pórusaiban és barkáiban, mint ha azokkal a már készre cserzett bőröket ke­zeljük. Ezen egyidejűleg cserző és festő folya­dék áll körülbelül 700 s. r. vízből, 10 s. r. pikrinsavból és 1 s. r. anilinfestékből. A kikészítendő bőröket ezen csávába áz­tatjuk be s azok néhány óra elteltével nem­csak kicsereztetnek, hanem egyidejűleg még­is festetnek. A kicserzett és megfestett bőröket czél­szerű, ep ugy, az esetleg még mint a törzsszabadalomnál, fölöslegben jelenlévő pik­rinsav mérges és színtelenítő hatásának megszüntetése, valamint a szín fixirozása végett, körülbelül 20 s. r. vízből, 4 s. r. alkénessavas nátronból és 1—3 s. r. sósav­ból álló fürdőben utólag kezelni. SZABADALMI IGÉNY. A 17197. sz. szabadalommal védett, pikrin­savval való cserző eljárás, jellemezve az által, hogy a pikrinsavoldatból álló cserzőcsávához valamely anilinfestéket adunk hozzá, azon czélból, hogy a bő­rök a cserzés alkalmával egyidejűleg meg is festessenek. PM.UA8 RÉ82VÉNY 1AR6A6ÁO NYOMDAJv 3UDAPE6TEN

Next

/
Thumbnails
Contents