19119. lajstromszámú szabadalom • Újítás hidegfejlesztő gépekhez való kompresszorokon

Megjelent Ií)00. évi augusztus lió 17-én. iMAGY. ti KIlí. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19119. szám. XXI/c OSZTÁLY. Újítás hidegfejlesztő gépekhez való kompresszorokon. RENNO HENRIK MECHANIKUS, LUDWIG JÓZSEF TÉGLAGYÁR­TULAJDONOS HÖRDEBEN (WESTPHALIA) ÉS UNTERBERG HENRIK KERESKEDŐ WITTENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 január hó 6-ika. A szóban lévő találmány hidegfejlesztő­gépek kompresszoraira vonatkozik és lehe­tővé teszi, hogy az expandáltató tartályból (generátorból) jövő, expandálódott és ezért lehűlt gázokat a kompresszorban sűrített, tehát fölhevített gázok hűtésére használjuk föl, oly czélból, hogy a kompresszió befe­jezése után a kondenzátorba vezetett gázok hűtésére kevesebb hűtővíz legyen szük­séges és maga a hűtés gyorsabban legyen végezhető. A csatolt rajzokon: az 1. ábra a kompresszorhenger függé­lyes metszete, a 2. ábra ennek vízszintes metszete az 1. ábra A—B vonala szerint. Az (a) kompresszorhengernek egy henge­res (c) toldata van és a kompresszor (b) te­rét, mint az az 1. ábrán látható, két kon­czentrikus, övalakú (d) és (f) tér veszi kö­rül, melyek közül a belső a (c) föltétben mint tengelyirányos fúrat folytatódik, míg a külső a belsőt konczentrikusan veszi kö­rül. A külső (d) tér a szívóvezeték segé­lyével van a generátorral kapcsolatban, míg a belső (f) tér a (c) toldatban egy ten­gelyirányos csatornát képez és a (g) fojtó­szelep és (e) olajleválasztó közbeiktatásával van a kondenzátorhoz vezető nyomóveze­tékkel összekötve. A (q) dugattyú mozgásánál a generátor­ban expandálódott gázok a külső (d) téren át beszívatnak, míg a kompresszorban meg­sűrített gázok az (f) téren és ennek meg­szűkülő, a (c) toldatban lévő folytatásán vezettetnek a nyomóvezetékbe és innen a kondenzátorba. A kompresszor az ismert módon négy automatikusan vezetett (m, n, o, p) szelep­pel van fölszerelve. Mikor a dugattyú pl. a 2. ábrán látható végállásába mozog, a dugattyú mögött fekvő egyik (m) szelep a fészkéről fölemeltetik. Az expandálódott gáz a külső (d) térbe beszívatik és a (q) du­gattyú mögött lévő (b) kompressziótérbe áramlik. A második (n) szelep, mely a kom­presszióteret a kondenzátor vezetékével összeköti, ez alatt zárva van. A (q) dugattyú előtt fekvő (o) és (p) szelep közül az első sorban említett a du­gattyú eme mozgása közben kinyílik, míg a (p) szelep az ülésére szorul, úgy hogy a komprimált gáz az (f) gyűrűs téren és en­nek a (c) föltétben lévő tengelyirányos meg-

Next

/
Thumbnails
Contents