19074. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vékony, kéregpapírszerű műkőlemezek előállítására

azokat a kötőanyag tökéletesen beburkolja. Ezen különleges előállítási módon alapúinak a jelen eljárás szerint készült lemezekkü­lönleges tulajdonságai. Az alkalmazandó anyagok mennyiség vi­szonyai a gyártandó termék alkalmazásának czéljától függnek. Mindamellett e viszony változó. A különböző rostszálfajtáknak ho­mok és hasonlókkal szemben való nagyobb térfogata folytán a súlyhoz képest itt arány­lag több ezement alkalmazható, mint a ré­gebbi eljárásoknál. így például 90 rész eze­ment és 10 rész azbesztrostból álló keverék­lemezek készítésére még előnyösnek bizo­nyult. E keverékből lehet olyan lemezeket készíteni, melyek egész terjedelmükben pon­tosan 2 mm. vastagságúak. A homok elhagyása folytán, e kövek sú­lya ugyanazon nyomóbiztonság mellett rend­kívüli nagy mértékben csökken, úgy hogy pl. a régi eljárás szerint, tehát kvarezho­mokban gyártott födélkő, melynek súlya m2 -ként 40—40 kg., már m2 -ként 8—10 kg. súlyú, a jelen új eljárás szerint, tehát rost­szál hozzáadással gyártott kővel helyette­síthető. Eme súlykülönbség nevezetesen tetőfödéseknél igen jelentékeny szerepet játszik. Az új lemezek tömött szövete azon­kívül a víznek átnyoniulását teljesen kizárja. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás vékony műkőlemezek előállítására, jellemezve rostanyagoknak, főkép azbeszt­nek kötőanyagokkal, mint czementtel, hydraulikus mésszel vagy hasonló hydrau­likus kötőanyagokkal a papir- vagy kéregpapirgyárak keverő gépeiben tör­ténő keverése által, valamint a keverék­nek a kéregpapirgyártásnál használt gé­pekben történő további földolgozása ál­tal, a hol is utólagos sajtolás segélyével a lemezek alakja, vagy fölülete tetsző­legesen alakítható. KÉSJíVrt NYTÁRfiASAt; NYOMpAJA FUDAPKSTbl.

Next

/
Thumbnails
Contents