19008. lajstromszámú szabadalom • Újítások zsinórok készítésére vonatkozó eljárásnál

Megjelent 1900. évi augusztus hó 9-én. MAGY. gg| KIR SZABADALMI SEM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 19008. szám. XIV/c. OSZTÁLY. Újítások zsinórok készítésére vonatkozó eljárásnál. ASCHMANN JAKAB KALAP-, CSÁKÓ- ÉS SAPKAKÉSZITÖ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 január hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát oly zsinórok ké­szítése képezi, melyeknek betéte megmere­víttetik vagy beitattatik (impregnáltatik). Sapkák és egyéb ruházati darabok czél­jára szolgáló érczfonat (arany, ezüst, nickel) és selyem- avagy gyapotzsinór. — melynek betéte czelluloiddal, ruggyantával avagy mézgaoldattal, melyekhez kámfor is ve­gyíthető, beitatva (impregnálva), vagy meg­merevítve van, a következő módon állítta­tik elő: A betét anyagául az eddig is használatos gyapotfonal köteg, vagy szőtt paszomány avagy pedig ezen czélra alkalmas begön- • gyölt szövetszalag (pl. barchent stb.) alkal­maztatik. Ezen betét mézgaoldattal beitattatik, meg­száríttatik, egy ezen czélra készített for­mába (modell) vasaltatik, egy keresztmetszet formáztatik úgy, hogy az későbbi rendelte­tésének megfeleljen. Ezután az ilyképen elő­készített betét gépen a fonattal bevonatik. Az ilyképen nyert zsinórnak előnyei az eddig előállítottakkal szemben a következők­ben állanak: 1. hogy ezen úton a zsinórnak szebb alak adható; 2. hogy ha az izzadság stb. által vizes vagy nedvessé lesz, ez által hosszkiterjedése nem csökken (mint mondani szokás, nem megy össze); 3. hogy az a rendeltetéséhez alkalmazott szabatos (exact) keresztmetszet formázata és erősebb összetartása folytán a vele el­látott tárgyaknak (ruháknak, sapkáknak) ele­gánsabb és finomabb kinézést kölcsönöz. SZABADALMI IGÉNY. 1. Újítások érczfonat, selyem- avagy gyapot­zsinórok készítésére vonatkozó eljárás­nál, mely abban áll, hogy azok betéte czelluloiddal, ruggyantával, vagy mézga­oldattal megmerevítve vagy beitatva (impregnálva) van. Hogy ezen betét­nek meleg, plasztikus állapotban ké­sőbbi rendeltetésének megfelelő kereszt­metszet adassék, az egy e czélra szol­gáló formába (modell) vasaltatik. A betét az eddig is szokásos gyapotfonal-köteg­ből, megfelelőleg szőtt paszományból avagy göngyölt szövetszalagból áll. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents