19001. lajstromszámú szabadalom • Fölvonó a szállítókosarakon elrendezett laza csigákkal

- 2 -kell. Szállítás közben az (f és g) dobok a i (h és i) záró szerkezetek által rögzíttetnek. i Ha már most az előbbitől eltérő magasság­ból kell szállítanunk, akkor az (f) vagy (g) göngyölítő szerkezet által oly kötéldarabot göngyölünk föl vagy le, hogy az illető szál­lító kosár az új magassághoz érjen, miköz­ben a másik kosár a föltartó dobogón áll. A berendezést még arra is fölhasználhatjuk, hogy a kötélnek tizemközben bekövetkező meghosszabbodását megfelelő kötéldarabnak fölgöngyölése által kiegyenlítsük. Ezen elrendezésnél a göngyölítő dobok átmérőjét tetszőleges nagyra szabhatjuk. . a szállító kosarak holt súlyának fokozását | elkerüljük és minthogy a szállítógépet ki-i szolgáló gépész a göngyölítő szerkezeteket is kezelheti, ezen czélra nem kell külön munkást tartani. SZABADALMI IGÉNY. Fölvonó a szállító kosarakon elrendezett laza csigákkal,jellemezve a kötélvégekkel összekötött, az aknán kívül elrendezett és a kötél hosszának különböző mélysé­gekből való szállításnál szükséges módo­sítását, illetőleg meghosszabbodásának kiegyenlítését a kötél föl- vagy legön­gyölítése által lehetővé tevő kötéldobok által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉN.

Next

/
Thumbnails
Contents