17938. lajstromszámú szabadalom • Újítások dohányzó eszközökön

Meg-jelent 1900. évi május hó 3-án. MAGY. jgj KIR. SZABADALMI jESj| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17938. szám. VI/e. OSZTÁLY. Újítások dohányzó-eszközökön. GELBMANN IZRAEL KÁNTOR TORONTÁL-JÓZSEFFALVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó U-ike. A találmány tárgyát dohányzó - eszközö­zökön alkalmazott újítások képezik; lényege abban áll, hogy a dohány füstjét nem köz­vetlenül, hanem hosszabb úton vezetjük. Ezen czélból pl. pipáknál betétet alkalma­zunk a pipaszárban. Ez által elérjük azt, hogy a dohány füstje a hosszú uton lehűl és káros tartalmát le­rakhatja. Egy ily rövidszárú pipa hosszú­szárú pipaként használható. A találmány tárgya mellékelt rajzban pél­daképen két foganatosítási alakjában ábrá­zoltatott és pedig: 1. ábra egy betéttel ellátott pipaszár ke­resztmetszete, 2. ábra hosszmetszete; 3. és 4. ábra ugyanily metszet, melyek azonban egy másik foganatosítási alakra vonatkoznak. (g) a pipaszár, melybe (a) betétet helye­zünk; a betétet úgy munkáljuk meg, hogy a szárba épp beillik és a betét a szárhoz simuljon, (a) betétben hosszirányban (b) csa­tornák akkép vannak elhelyezve, hogy (n) keresztirányú csatornákkal együtt képezik a füst meghosszabbított útját; a füst (e) központi furatán át (e) nyíláson a (b) csa­tornákba jut és (f) nyíláson át távozik (h) szopókába. (e) és (f) nyílások között (s) vá­laszfal van, hogy irányát betartsa. A második foganatosítási alaknál (k) csa­varmenetalakú csatorna képezi a füst útját; a füst (1) nyíláson belépve a (k) csatornán végighalad és (n) szopókán át távozik. Az (i) betét az (o) szárba épp beleillik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítások dohányzó-eszközökön, jellemezve az által, hogy a dohányzó-eszköz szárá­ban egy oly (a) betétet helyezünk el. melynek (b) hosszirányú és az ezeket összekötő (n) keresztirányú hornyai és a szár által alkotott hosszú csatornán kénytelen a dohányfüst áthaladni azon czélból, hogy ez alatt lehűljön és káros tartalmát leadhassa. 2. Az 1. alatt jellemzett találmány egy má­sik foganatosítási alakja, jellemezve az által, hogy a füst az (o) szárba ponto­san beillő (i) betétbe vágott (k) csavar­menet és az (o) szár belső fala által képezett csatornán kénytelen végigmenni. (1 rajzlap melléklettel.) PAJ.LA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDAJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents