17920. lajstromszámú szabadalom • Falazattégla kettős falak számára

Megjelent 1900. évi május lió 3-án. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI L KI RAS 17920. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Falazattégla kettős falak számára. FINK LAJOS MAGNETISEUR ORANIENBURG/M EDENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 30-ika Szabadon álló házak, villák és hasonló épületeknél száraz belső terek elérésére szokásos a külső falakat kettősen, közbenső légtérrel készíteni. A közönséges falazat­téglák ezen czélra nem igen alkalmasak, mert a szükséges keresztkötéseket csak ne­hezen lehet előállítani és a két fal között levő távolság változtatása nem lehetséges. Ezen hátrányt akarja az alábbiakban leírt és a mellékelt rajzban föltüntetett falazat­tégla a hozzávaló keresztkötéssel megszün­tetni és egyúttal úgy az egyes téglák között, mint az egész falazatban szilárdabb össze­köttetést létesíteni. A tégla nézetben derékszögalakot mutat a két függélyes oldalon csatolt fecskefark­alakú toldatokkal, melyek a téglák egymás mellé építésénél kettő-kettő között egy-egy hézagot szabadon hagynak, mint 1. ábrán (a)-nál látni lehet. A kettős falak építésénél arra kell ügyelni, hogy a két fal megfelelő hézagai egymással pontosan szembe kerüljenek. A szemben fekvő két fal két megfelelő hézagába illik egy prizmatikus (b), illetve (b') kapcsolótégla, melynek keresztmetszetét a fecskefarkalakú toldatok határozzák meg, ekkép a téglák helyzetükben pontosan meg­tartatnak. A kapcsolótégla meghosszabbítása vagy megrövidítése által a két fal között levő légtér szabályozható. A téglák alakja megengedi, hogy az egyes sorok függélyes hézagai el legyenek tolva, mint az 1. ábra alsó része mutatja, vagy, mint a fölső részben látható, egymással összeessenek. Utóbbi esetben két kapcsoló rész jut egymás fölé; ily esetben mindkettőt egy darabból készítjük, mi által egyidejűleg merev, a falat oldalirányban eltolódás ellen megvédő kapcsolatot létesítünk. A másik mód azon előnnyel bir, hogy gáz- és víz­vezetékcsöveket igen kényelmesen lehet a kettős fal belsejében elhelyezni. A legtöbb esetben a most leírt két kap­csolási mód elégséges lesz. (c) és (d)-nél (1. ábra), valamint a 2. és 3. ábrában még néhány más alakú toldat és hozzávaló ke­resztkötés van föltüntetve, melyek szintén igen szilárd kötést biztosítanak. A téglák könnyű betonból (körülbelül 1 rész czement 4 rész homokhoz) készülnek, míg a kapcsoló téglák sűrűbb anyagból, vagy erősebb betonból, vagy égetett agyag­ból készülnek. Hogy nedvesség átszivárgá­sát a külső faltól a belső falig lehetetlenné tegyünk, úgy a falak belső oldalait, mint az összekötő részeket kátránnyal vagy asz­falttal vonjuk be.

Next

/
Thumbnails
Contents