17881. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék karburált levegő előállítására

„ Megjelent 1900. évi április lió 2"!-éi\. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17881. szám. II/©- OSZTÁLY. Eljárás és készülék karburáit levegő előállítására. HUTTERER-HAUSLICH SIMON MECHANIKUS KISCHINEWBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 november hó 30-ika. Ismeretes, hogy a húgy bomlásánál gázok fejlődnek, melyek meggyújtva, meglehetősen jól világító lánggal égnek. Eddig az említett gázokat nem használták föl ily irányban. Azt tapasztaltuk, hogy ha ezeket a gázokat könnyű szénhydrogének gőzeivel keverjük, különösen ha a jelzett gőzöket karburáit levegővel keverjük, a láng világító ereje tetemesen nagyobbodik és annak ibolyás­színbe játszó fehér színt kölcsönöz. Epúgy nem használtuk föl eddig a föl­melegített levegő segélyével elpárologtatott szénhydrogéneket sem arra, hogy azokat gázízzólámpákban elégessék. A találmány tárgyát egy készülék képezi, mely a csatolt rajzlapon látható, nevezetesen az 1. ábra a készülék perspektivikus képe, 2. és 3. ábra a gáztartály és az ezen megerősített fölhevítő függélyes metszete (két egymásra merőleges sík szerint) a 4. ábra a készülék fölülnézete. A készülék egy központi (E) gazométerből áll, melynek két oldalán a sűrített levegőt tartalmazó (B) tartály, a (C) húgy tartály, a (D) benzintartály és az (F) víz- vagy eczet­tartály van elhelyezve. Mindezek a tartá­lyok az(E)gazométerrel csövek és csapok segé­lyével vannak összekötve, úgy hogy a tartá­lyok mindegyikét (tisztogatás vagy megtekin­tés czéljából) a másiktól el lehet távolítani. A közönséges szerkezetű (E) gazométer egy fölül nyitott, mozdulatlan (E) hengerből áll, melyben az (o p) vezetőrudakon fölül zárt és a (t s) ellensúlyok segélyével ki­egyensúlyozott (N) henger mozog. Az ellen­súlyok lánczokon vagy zsinórokon függnek és a (pl és ol) kengyeleken lehetnek meg­erősítve. A kengyelek maguk az (N) henger födelén vannak megerősítve. Hogy a henger jobban legyen vezetve, az oldalt alkalmazott (o p) rudakon kívül, mely rudakon az (ol pl) kengyelek csúsznak, a két oldalrudat össze­kötő fölső keresztrúdon egy központi (r) vezetőrúd van alkalmazva, mely az (N) henger (rl) központi csövében foglal helyet. Az alsó (E) hengerben, melyet egy bizo­nyos magasságig töltünk meg, alulról két (m n) cső torkollik be, melyek fölső (ml nl) nyílása az (E) hengerben lévő víz színe fölött foglal helyet. Az (m) cső azonkívül még egy (m2) összecsapó szeleppel is el van látva, mely meggátolja, hogy a csöveken a nyíl irányában (2. ábra) átáramló gáz a csövekben visszafelé áramoljon. Az (m és n) csövek, hogy ellenálló képességük nagyobb legyen, egymással az (N) henger központi (r) csövet körülvevő (m3 m4 n4 n3) rúd segélyével vannak összekötve. A (B C D F) tartályok mindegyike egy egyszerű négyszögletes (vagy más tetszőle-I

Next

/
Thumbnails
Contents