17765. lajstromszámú szabadalom • Újítások fúvógépeken

-Megjelent 1900. évi április hó 19-ón. MAGY. tfÉa KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17765. szám. XII/d OSZTÁLY. Újítások fúvógépeken. SOCIÉTÉ ANONYME JOHN COCKERILL CZÉG SERAINGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 21-ike. Jelen találmány a fúvógépek léghenge­rein alkalmazott készülékre vonatkozik és azt czélozza, hogy a normálisnál magasabb légnyomás elérése mellett ne kelljen több motoros erőt fölhasználni. Ezen újítások különösen a gázmotorok által működtetett fúvógépekre vonatkoznak, mely motoroknál a dugattyúra való közép­nyomás korlátozva van és oly nagy ará­nyokban nem nagyítható, mint az a gőz­gépeknél, melyek a fúvógépek hajtására eddig fölhasználtattak, lehetséges volt. A jelen találmány7 a szállított levegőnek alkalmas csökkentése által lehetővé teszi, hogy a komprimált levegőnek középnyomá­sán a fúvóhengerben állandóan megtartsuk és ez által a mótor meglassulását és erejé­nek csökkenését megakadályozzuk. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra egy fúvógép hosszmetszete, mely a leirás egyszerűsítése czéljából mint víz­szintes, egyhengerú gép van föltüntetve, jóllehet ezt függélyesen is elrendezhetjük és több hengerrel elláthatjuk, a 2. ábra ennek fölülnézete, a 3. ábra a fúvógép hengerének síkjában vett nagyobb léptékű hosszmetszet, míg a 4. ábra a fúvógépnek részben metszett oldalnézete. A rajzon (M) a gázmotort. (S) pedig a fúvóheugert jelenti. Az (S) fúvóhenger mindkét végében fog­lalnak helyet a (D) szelepkamrák, melyek a közönséges szívó és nyomószelepekkel vannak ellátva. A szivó- és nyomószelepek között foglalnak helyet az (E El) nyomó­kamrák (4. ábra). Az (E El) nyomókamrákhoz csatlakoznak az (F FI) tolattyúkamrák, melyekben a (T TI) tolattyúk foglalnak helyet, melyek a (G Gl) tolattyútükrökön egyidejűleg mo­zognak. A tolattyútükrökön (L Ll) nyílások vannak alkalmazva, melyek a (C) vezetéken keresztül egymással összeköttetésben álla­nak. A (T TI) tolattyúk változó mozgásu­kat egy regulátortól vagy a kéztől nyerik és a mellékelt rajzlap 1. ábrájában könnyebb megérthetés czéljából egy Fink-féle kulissza van föltüntetve, melymek (J) csuszórésze (K KI) áttevőtag segélyével a (T TI) to­lattyukat működteti, míg a (J) csuszórész­nek az (I) koulisszában való helyzete (R) regulátor, vagy valami alkalmas, kézzel beállítható készülék által szabályoztatik. A bemutatott kiviteli alaknál ezen el­osztómozgás a gép mótortengelye által kor­mányoztatik, ha azonban az utóbbinak feli-

Next

/
Thumbnails
Contents