17729. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fonálmatringok megfeszítésére

Megjelent 1900. évi április hó 17-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI bSS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17729. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Berendezés fonálmatringok megfeszítésére. HERSCHMANN VILMOS GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 november hó 17-ike. Növényi rostok raerczerizálásánál, fehérí­tésénél vagy festésénél ezeket gyakran ki­feszítik és az illető műveletet kifeszített állapotban végzik. A fonalak kifeszítésére a találmány tár­gyát képező berendezések különösen alkal­masak. A csatolt rajz 1. ábrája a berendezést metszetben, 2. ábrája fölülnézetben tün­teti föl. Egy függélyes (b) tengelyen két (a a) korong van fölékelve, melyek egyenlő számú (i) furatokkal vannak ellátva. Ezek a furatok az egyes (e f c c) keretek elhelyezésére szolgálnak. A keretek, melyek a fonalak megfeszítését végzik, két-két sugárirányú, csavar gyanánt kiképezett (c c) rúdból és két-két tengelyirányos (e fj szárból állanak, melyek közül az (e) szár üreges és a (c) orsókkal mereven van összekötve, ellenben az (f) szár, melyen a (c) orsók átnyúlnak, az orsók mentén eltolható. A merczerizálandó (d) fonálmatringokat a két (e f) szárra húzzuk. Azután a (c) csa­varokon lévő (h) csavarházakat meghúzzuk | minek következtében a fonálmatringok jobban rögzíttetnek. Az ily módon fölszerelt keretet az (a a) ko­rongok között helyezzük el oly módon, hogy két korrespondeáló (i) furaton és az üreges (e) karon egy (g) csapot tolunk át. Ha a (b) tengelyt forgatjuk, az (f) szárak a czentrifugálerő hatása alatt eltávolodnak és így a (d) fonalak megfeszíttetnek. A fonálmatringok levétele ellentétesen • történik. SZABADALMI IGÉNY. Berendezés fonálmatringoknak megfeszítésére ezek merczerizálásánál, festésénél és fehérítésénél stb., jellemezve két, a füg­gélyes (b) tengelyen alkalmazott (a)korong között csillagalakban elhelyezett (e c c t) keretek által, melyek külső, függélyes (f) szárai a sugárirányú, a belső füg­gélyes (e) karokkal mereven összekötött, csavarorsók alakjában kiképezett (c) rudakon sugárirányban eltolódhatnak, tehát a berendezés forgásánál a csávában a czentrifugálerő hatásának engedhetnek és a fonalat megfeszíthetik. (1 rajzlap mollúklottol.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents