17721. lajstromszámú szabadalom • Kardhüvely

Megjelent, 1900. évi április lió 11-én. MAGY SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17721. szám. XIX <1. OSZTÁLY­Kardhüvely. VISTYÁK BÁLINT POSTA- ÉS TÁYIBÜAGYAKORNOK POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 19-ike. Jelen találmány tárgy.i egy kardhiively. mely a kard kihúzásánál felére rövidül. 1. ábra a kardhiively hosszmetszete a 2. ábrának x—x iránya szerint; 2. ábra a kardhiively hosszmetszete az 1. ábrának y—j iránya szerint: 3. ábra egy részletrajz. (a) a kardhiively fölső része (b) a kard­hiively alsó része, a mely keskenyebb a fölsőnél. Az (a) folsőhiively (c) része kidu­dorodik és (f e) keskeny nyílásokkal van ellátva. Az (e) keskeny nyílás fölött egy (d) hajlí­tott lemezrúgó van megerősítve. Az (a) fölső hüvely alsó részébe bele illeszkedik a (b) alsó hüvelynek fölső része. Ez két négyszögletes (g és h) nyílásokkal továbbá az ezen nyílásokba csappanó (k és 1) rúgós részekkel ellátott (j és i) kampók­kal Van e látva. Ezen (1 és k) rúgok alatt van egy (m) gyűrűs rész megerősítve, a mely (11 és 0) rúgós nyeivecskékkel van ellátva. A (b) alsó hüvely alján lévő (v) védővas (u) része, jobbról, balról hornyolásokkal van ellátva (lásd 2. ábra pontozott rész). Ezen hüvely működése a következő: ha a kard pengéje a- hüvelybe tolatik, az (n és 0) rúgós nyelvecskék .közé szorul. Ezen és 0) rúgós nyelvecskék oly erősek, hogy a- kard penge kihúzásánál a (b) alsó hüvely a kard pengével együtt emelkedik mind addig, a mi?* a ¡v) védővas 1 u része a id) rúgó két ágát szét nem tolja és annak fölső részébe nem ütközik, ekkor a fdi rúgó két ága az (u) rész hornyaiba szorul és a ib) hüvely a visszaesését gátolja ¡lásd 3. ábra) a kard penge pedig tovább huzarván. az (11 és 0) rúgós nyelvetekének a hatása le­­győzetik. mert a íb! hüvely további emel­­kedése meggátoltatik. Ezáltal a kardhiively körülbelül felényire rövidült a mi azon előnnyel jár, hogy a kardhüvely kihúzott kardpengénél az embert semmiféle mozgásá­ban nem gátolja. A kard penge rejtésénél pedig a penge az (11 0) nyelvecskék közé szorulva a (b) alsó hüvelyt, — a (d) rúgó szárnyait legyőzve. — letolja mindaddig, míg a (j és (i) kampók a (c) dudorodás karimáiba nem ütköznek. Szabadalmi igény. Kardhiively, jellemezve az alsó végén (c) dudorodással ellátott (a) fölső hüvelyrész: a (c) dudorodásban lévő (d) rúgó, továbbá az (a) Msőhiivelyrészbe tolható (b) alsó hüvelyrész által, a mely az (f és g) négyszögletes nyílásokkal, (k és 1) rúgós részekkel bíró (j és i) fejecskékkel az (11 és 0) rúgós nyeivecskékkel ellátott (m) gyűrűvel és az (u) hornyolással bíró (v) védővassal van ellátva. pA_.A8 RÉ8ZVÉNYTÁR8A8ÁG NYOMDÁJA BUÜAPE8TSN (1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents