17650. lajstromszámú szabadalom • Gőzmótor

Megjelent lí)0(>. évi április hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17650. szára, Vd/l. OSZTÁLY­Gözmótor. JÖNSSON MÁTYÁS LELKÉSZ WISBYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 30-ika Jelen bejelentés tárgyát motor képezi, mely igen kevés helyet foglal el, olcsó, könnyű és jól kezelhető és kocsik, csónakok és ipari telepek hajtására úgy nagyobb, mint kisebb erőkifejtésnél alkalmas. Lénye­gében egy forgó dugattyús gőzgépnél, csö­ves kazánból és előmelegítőből áll. A gép főtengelyének forgási irányát pedig a gőz­bevezetőszelep átváltásával gyorsan meg­változtathatjuk. A találmány tárgyát mellékelt rajzokon ábrázoltuk és pedig: 1. ábra a gőzgépet oldalról. 2. ábra élűiről, 3. ábra pedig fölülnézetben tünteti föl. A 4. ábrában a 3. ábra h—1 vonalai sze­rint vett metszetét, 5. ábrában pedig a szeleptoknak az 1. ábra 111—n vonala szerint vett metszetét tüntetjük fel. A ü. ábra ugyanazon szeleptoknak az 1. ábra o—p vonala szerint vett metszetét ábrázolja. A 7. ábra a hajtókeréknek a 4. ábra r—s vonala szerint vett metszetét balról nézve, 8. ábra a hajtókereket egy más állásban, míg 9. ábra (38) hengerét nézetben tün­teti föl. A 10. ábra a gő^csatorna egy módosított alakját, a 11. ábra pedig a hozzátartozó részleteket tünteti föl. A 12. ábra a gőzgépet a gőzkazánnal és előmelegítővel együtt élűiről nézve, a 13. ábra t—u vonala szerint vett met­szetben tünteti föl, míg a 13. ábra a 12. ábra q—v vonala szerint vett metszetet ábrázol. 14. ábra a gőzkazán és előmelegítő egy módosítását tünteti föl és a 15. ábra a—b vonala szerint vett met­szetet tüntet föl, 16. ábra pedig a gőzkazán egy részének metszetét ábrázolja. Ezen három utolsó ábra egy szabadon álló előmelegítővel bíró, csövek nélküli kazánt tünteti föl. Az (1) állványon (1—4 ábra) (2) csapágyak a (3) csavar, a (4) henger pedig (5) csavar segélyével van megerősítve. A henger vé­gein (6 7) csapok a henger középvonalával exczentrikusan vannak elrendezve. Ezen csa­pok egymással a (8) é3 (81) csatornák útján közlekednek, melyek ismét (9, 10) csator­nák útján (5., 6. ábra) a fölső (11) csap (12, 13) csatornáival vannak kapcsolatban. Egy mó­dosított alakot a 10. és 11. ábrákban tün­tetünk föl, melynél a csapok egymáshoz exczentrikusan vannak ágyazva. A (12 és 13) csatornák ferdén haladnak és a (14, illetve 15) csatornával összeköttetésbe hozhatók

Next

/
Thumbnails
Contents