17603. lajstromszámú szabadalom • Elgázolás elleni mentőkészülék járművek számára

Megjelent 1900. évi április lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17003. szaru. XVIII/I'. OSZTÁLY. Elgázolás elleni mentőkészülék közúti járművek számára SZIKSZÓI BOR GYÖRGY RAKTÁRNOK ÉS SZIKSZÓI BOR ISTVÁN GYÁRI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 16-ika. Jelen találmány tárgyát képező elgázolás elleni mentőkészülék a mellékelt rajzlapban látható ós pedig: 1. ábra a készüléket oldalnézetben, 2. ábra fölülnézetben, 8. ábra elölnézetben, 4. ábra alulnézetben, 5. ábra egy részletét oldalnézetben mu­tatja. A jármű elejére (N) csapok segélyével fölszerelt (G Gl) tartókon (M) csigák vannak elrendezve, melyeken (B) csavarok segélyé­vel megfeszíthető (A) kötél van alkalmazva, mely kötélnek két vége a (Cl) csap körül forgó (C) könyökkapcsok egyik karjához van erősítve. A (G) tartókra (X) csap körül forgó (E) lap van csuklósan erősítve. Az (E) lap mellső részén rugalmas anyagból készült (D) henger és az alsó részére erősített ágya­zásban rugalmas anyagból készült (F) kerekek vannak elrendezve, oldalrészei pedig (a) hasí­tékokkal vannak ellátva, melyekbe a (C) könyökkapocs kapcsolódik. A (G) tartókra erősített (b) hüvelyekben föl s alá mozgathatóan (S) rudak vannak alkalmazva s ezen (Í3) rudakra (Sl) rúgó által fölfelé nyomott (H) pad van erősítve. Az (S) rudak (T) tengellyel vannak össze­kötve és ezen (T) tengelyre az (E) lap alá nyúló (II) csap körül forgó (I) karok vannak csuklósan erősítve. A (G) tartók hátsó részén (R) tengely körül forgó (J) ajtók vannak alkalmazva, melyeket (P) rúgók folyton kifelé húznak. A (J) ajtókat posztó, szövet, kenderből stb. készült (K) heveder köti össze. Az (E) keretet, (H) padot, valamint a (G) tartók közötti hátsó (L) teret czélszerű ru­galmas anyagból álló betéttel ellátni. A (Jj ajtók (R) tengelyén czélszerüen (V) kilincs­művet alkalmazunk, mely megakadályozza, hogy az ajtók összecsapódás után újra ki­nyílhassanak. A készülék működése a következő : Az (A) kötél megérintése alkalmával az (0) rúgók hatása ellenében a (C) könyök­kapocs (E) lap oldalrészeinek (a) kivágásai­ból kikapcsolódik (5. ábra) mi által az (E) lap, az (Y) rúgó működése folytán leesik, úgy hogy (F) kerekek a sínen gördülnek, (D) henger pedig közel a földszíne fölé. esetleg a sínekre jut, minek folytán az (A) kötélbe ütődött egyén nem kerülhet a szer­kezet alá, hanem a (H) padra esik. A test súlya következtében a (H) pad le-

Next

/
Thumbnails
Contents