17600. lajstromszámú szabadalom • Tölténytöltő szerkezet

ú fO Megjelent SZABADALa is (ió 2-án. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17600. szám. XlX/c. OSZTÁLY. Töltény töltő szerkezet. BÁRÓ GUDENUS HUGÓ FÖLDBIRTOKOS GAÁDON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát új töltény töltő­szerkezet képezi, mely rendkívüli egyszerű­sége és könnyű kezelhetőségé által tűnik ki, továbbá előnye ezen szerkezetnek, hogy a lőpor, valamint, serét mennyiség pontos adagolása érhető el vele. Mellékelt rajzban ilyen töltőszerkezet van föltüntet.ve és pedig: az I. ábra a szerkezet alaprajzát mutatja, melyről a töltényszekrény le van emelve és a födőlap részben eltávolítva, a 2. ábra az 1. ábra (x—x) irányában függélyes metszetét és a 3. ábra az 1. ábra jobboldaláról egy oldalnézetet mutat föltett töltényszekrény­nyel, míg a 4. ábra a lőpornak a tölténybe való tömésére szolgáló ötrészű töltőt tünteti föl. Az (a) alaplemezre erősített (b) fém­lemezbe vannak az egyenlő magasságú (e) dugattyúk foglalva, melyeket egy közös, szintén a (b) lapra erősített függélyes (d) köpeny zár körül. Minden (c) dugattyút fönt nyitott (1) hüvely vesz körül, melynek mind­egyike az összes hüvelyek részére közös (m) lap megfelelő furatába illeszkedik. Az (m) lap illetőleg az általa befoglalt (1) hü­velyek magassági helyzete két függélyesen efelé nyúló, az (m) lapra nem foroghatólag erősített (o) csavarorsók által állíthatók, melyeknek (f) anyái egy-egy függélyesen el nem tolható (e) kengyelbe vannak ágyazva. A két (f) csavaranya egyidejű elforgatása egy. megfelelő állványba ágyazott és (k) forgattyúval ellátott (j) vízszintes tengely által történik, a melyre két (h h) csavar van ékelve, a melyek az (f) anya külső köpenyfölűletén elrendezett (g) csavarkere­lcekbe kapaszkodnak. Az (in) lap, szélein lefelé nyúló (n) köpenyt hord. a mely a fönt említett (d) köpenyt körül veszi és a mely megfelelő helyeken két (r) mutatóval van ellátva. A mutatók az (a) lemezre erősített (p) skálalapokon csúsznak, a melyeken az (m) lap bármely magassági állásánál az (1) hüvelyekbe üresen maradt tér leolvasható, esetleg a (p) skála a térfogat helyett ennek megfelelő lőpor mennyiség súlyát is megadhatja. Ezen készülék alkalmazása a következő­képen történik. Az (1) hüvelyeknek a (k) forgatyú által való emelése és sülyesztése folytán a hüvelyekben üresen maradt tér oly módon állítható be, hogy ez egy bizo­nyos, a (p) skálán leolvasható térfogatnak vagy súlynak felel meg. Ha a beállítás meg­történt, az (1) hüvelyek megtöltetnek lőporral úgy. hogy ez utóbbi az (m) lap fölszinéből

Next

/
Thumbnails
Contents