17559. lajstromszámú szabadalom • Edényzár

Megjelent 1900. évi ápi'ilis lió 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17559. szám. XVIII/". OSZTÁLY. Edényzár. GEBRÜDER NETZSCH GÉPGYÁRI CZÉG SELBBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 4-ike. A szóban lévő találmány tárgyát képező edényzárt főleg tejeskannáknál, sörkorsók­nál és más hasonló edényeknél lehet hasz­nálni. Az edény (a) födelét, mint az a rajzon az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán pedig alaprajzban látható, az (a) födelet két ékalakú (c c) sarú segélyével szorítjuk a korsóra. Ezek a (c e) saruk a jobb és balmenetekkel ellátott (d) csavar­orsóra oly módon vannak szerelve, hogy a csavarorsó működtetésénél a saruk ellenté­tes irányban mozogjanak. A (d) csavarorsó az edény falán lévő (r) furatokba vagy ro­vátkákba forgathatóan ágyazott (f) kengyelbe van szerelve, mely fölül az edény hordá­sára szolgáló (g) fogantyúval van ellátva. Az (a) födél fölülete egy a középponttól a kerület felé a saruk ékalakjának megfele­lően lejtő fölületet képez. A (d) csavarorsó oly czélból, hogy azt könnyebben lehessen működtetni, egy (i) koronggal, kézikerékkel, forgattyúval stb. lehet ellátva, (k) tömítő gyűrűk, melyek annak megfelelően, hogy az edényt sör, tej vagy más folyadék szállítá­sára használjuk-e, gummiból vagy parafából vagy más anyagból készülnek. A zár kezelése rendkívül egyszerű módon történik : Az (a) födél elhelyezése után az edény mellett lefüggő (f) kengyelt fölemeljük, úgy hogy az az (a) födél közepe fölött álljon. Ezután a (d) csavarorsót az (i) kézikerék segélyével akként forgatjuk, hogy a két (c cl) sarú a födél lejtős fölületón csúszva egymáshoz közeledjék, mindaddig, míg a saruk meg nem szorulnak és a födelet szo­rosan az edényre nem nyomják. Ha az edényt újból nyitni akarjuk, a (c c) sarukat az ellenkező irányban mozgatjuk mindaddig, míg a födélre egyáltalában gyakorolnak nyomást. Ezután az (f) ken­gyelt elforgatjuk és az (a) födelet leemeljük. Hogy a (c c) saruk mozgásuknál vezetve legyenek, mint az a 3. ábrán látható, a fö­délen egy átlós irányú, vékony (1) bordát vagy boltozatot lehet alkalmazni, melyen a (c c) saruk a megfelelő (m) csúsztató fölti­letükkel csúsznak. A (c c) saruk az elfor­dulás ellen az (f) kengyel vízszintes (o) szá­rán alkalmazott vezető föliilet által is biz­tosítható (1. az 1. ábrát). Az elzárás maga igen tartós és hosszú használat után is teljesen biztosan műkö­dik, minthogy a födél és saruk esetleges kopásánál az utóbbiak mindig eléggé meg­húzhatok. A zár gyártása és szerelése is rendkívül

Next

/
Thumbnails
Contents