17551. lajstromszámú szabadalom • Lyukasztó eljárás

Megjelent 1 OOO. évi április hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LÉTRAS 17551. szám. xvi/d. OSZTÁLY. Lyukasztó eljárás. IERNÁDTHALEB UNGARISCHE EISENINDUSTRIE ACTIENGESELL­SCHAFT CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 16-ika. A szóban lévő találmány tárgya egy lyu­kasztó eljárás, melynél az eddigi eljárások­tól eltérően a munkadarabot matricza al­kalmazása nélkül szorítjuk egy fix: tövisre, miközben az anyag a tövis fölött eltolódik. Ennél az eljárásnál, melynek lényege a csatolt rajzon látható, az (a) fémtuskót a csupán csak vezetésre szolgáló (b) henger­ben helyezzük el, melynek mellső vége előtt egy a henger tengelye irányában el­nyúló (c) tövis foglal helyet. Ezután a f'ém­tuskó hátsó végére ható, a (b) hengerben vezetett (d) dugattyú segélyével a fémtus­kót a tövisre nyomjuk. A fémtuskót érő tö­vis a fémbe behatol és ezenközben a fémet kifelé eltolja úgy, hogy végül is a tömör (a) fémtuskó egy hengeres üreggel bíró, a tövisre húzott (e) tuskóvá alakul át (2. ábra), anélkül, hogy matriczát alkalmaztunk volna, mely a fém oldalirányú kitérését meg­gátolja, vagy a tuskó külsejét alakozza-. Czélszeríí, ha a tuskót meleg állapotban munkáljuk meg és ha, hogy a tuskó egyen­lőtlen és túlságosan gyors lehűlését meg­gátoljuk, a tövist egy (f) palásttal vesszük körül, mely a levegőnek a fémhez való hozzájutását meggátolja, de ez a palást sem szolgál az alakozásra. Az (e) tuskót ezután a (c) tövisről lehúzzuk és tovább megmun­kálhatjuk. A szóban lévő eljárás az eddigiekkel szemben a munkamenet és berendezés nagy egyszerűsége által tűnik ki, matriczát nem igényel és a fém egyenletes lyukasztását biztosítja. SZABADALMI IGÉNY. Lyukasztó eljárás, melynél egy hengerből kinyomott fémtuskót czentrikusan egy mozdulatlan tövisre nyom juk, még pedig oly módon, hogy a tövisre nyomott anyag az egész kerületen kiterjedhet, annélkiil. hogy ezenközben a matricza falát érné. (1 í'iíjzlap melléklettől.) PAUA6 RÉ8ZVÉN- 1ÁR8ABÁ') NVC'MUÁJA BUUAPESIPN

Next

/
Thumbnails
Contents