17504. lajstromszámú szabadalom • Veloczipéd több személy részére

Megjelent. 1900. évi márczius hó 28-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI j|Ba HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17504. szám. XX/o. OSZTÁLY. Veloczipéd több személy részére. SPENLEIN GUSZTÁV KERESKEDŐ MAINZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 25-ike. Jelen bejelentés tárgya oly veloczipéd, mely a használatban lévő kerékpár-rend­szerektől abban tér el. hogy négykerekű és négy kerékpározó által lesz hajtva, kik kettesével egymás mellett és egymással szemben ülnek. Mellékelt rajzon ezen új veloczipéd van föltüntetve, és pedig az 1. ábra ábrázolja az oldalnézetet, a 2. ábra ábrázolja a fölülnézetet, a 3. ábra ábrázolja az előlnézetet, a 4. ábra ábrázol egynéhány alkatrészt nagyítva. A veloczipéd lényegében két egymás mellé az eddigiektől eltérőleg távolabbra helyezett kerékpárból áll, melyek czélszerűen úgy vannak egymással kapcsolatban, hogy egy szilárd négykerekű járművet képeznek, két (a) kormányozható és két (b) hátsó ke­rékkel. A két kerékpár váz a (c) csőrúd és a mélyebben fekvő (d) csőrúd által van a kor­mányon összekötve, míg hátul az összeköt­tetés a fölső (e) csőrúd és a hátsó kerék tengelyének folytatását képező (í) csőrúd által történik. Az így szokott állvány hossz­iránybani erősítése czéljából két a kerékpár­vázzal párhuzamosan futó (g) hosszmerevítő rúd van alkalmazva, melyek a veloczipéd­nek a szükséges stabilitást adják. Az elől lévő fölső (c) csőrúdon vannak az elől ülők számára szolgáló (h) nyergek, mig a hátul levő fölső (e) csőrúdon vannak a hátul ülők nyergei, kik párosával egymással szemben ülnek olyképen, hogy az elől ülő kerékpá­rozók a haladásiránynak háttal ülnek. A veloczipéd hajtása pedálszerkezet által tör­ténik, következésképen minden kerékpáro­zónak külön (i il i2 i3) hajtószerkezet felel meg, melyek alkalmas módon az állványon vannak elrendezve, és mozgatásuk láncz által lesz a veloczipéd váz alsó részébe ágyazott (k kl) tengelyekre átvíve, úgy hogy a két elől ülő kerékpározó a (k) tengelyt, a két hátsó kerékpározó a (kl) tengelyt hajtják. A (k kl) tengelyek, a közepükre szerelt egymásba kapaszkodó (1 11) fogaskerék köz­vetítésével vannak kapcsolatban. Ezen elrendezés által el van érve, hogy a forguttyúkat minden kerékpározó a ren­des kerékpárok módjára előre hajtja. A(kl) tengelyről a mozgás láncz vagy más áttétel által a hátulsó kerekekre lesz átvive és ez által a veloczipéd mozgásba hozva. Magától értetődik, hogy két vagy három személy is hajthatja a veloczipédet anélkül,

Next

/
Thumbnails
Contents