17483. lajstromszámú szabadalom • Beállítható csapágy szalagfűrészek számára

Megjelent 1900. évi márczius lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17483. szám. VIII/o OSZTÁLY. Beállítható csapágy szalagfűrészek számára. ARNOLD ANDRÁS GÉPSZERKESZTŐ MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 22-ike. A szalagfűrészek kifogástalan működésé­nek és tökéletesen hibátlan munkájának főföltétele, hogy a fűrészszalag fölvéte­lére szolgáló kerekek helyesen legyenek ágyazva. Miután ez minden további nélkül még a legtökéletesebb megmunkálással sem lehet­séges, szükséges volt ezen kerekek csap­ágyait beállíthatókká készíteni, de az erre szolgáló segédeszközök igen kezdetlegesek voltak és gyakran megelégedtek avval, hogy munkaközben mutatkozó eltéréseket fadarabkák vagy hasonlók alátevésével egyenlítették ki. Kétséget nem szenved, hogy ez csak igen silány és igen időtrabló módszer volt. Mindezen hibák elkerülhetők jelen talál­mány által, mely a mellékelt rajz 1. ábrájában oldalnézetben, 2. ábrájában pedig elölnézetben van föl­tüntetve. Ezen czélból a gép (a) állványának alsó részén egy, a csapágy fölvételére szolgáló nyílás van. Ezen (b) csapágy úgy van ala­kítva, hogy fölül és alul, úgy szintén két oldalán bizonyos számú (s) csavar fölvéte­lére szolgáló csavaranyával van ellátva. Je­len esetben fölül és alul 4—4, az oldalakon pedig 2—2 csavar van. Ezen 12 csavar ál­tal, melyek kúpos végükkel a (c) alátétek megfelelő mélyedéseiben nyugszanak, a Qa) tengely minden irányban megfeszíthető, úgy hogy az (a) állvány nyílásában tökéle­tes szilárdan áll. A szerint, a mint az (s) csavarokat a (d) hatszögletű fejek segélyével az egyik vagy másik oldalon többé vagy kevésbé megfeszítjük, a csapágyat és evvel a ke­rék tengelyét más és más helyzetbe hoz­hatjuk. < A fölső és alsó csavarok főképen a ver­tikális irányú beállításra szolgálnak, míg az oldalsó csavarok segélyével a vízszintes irányú beállítás eszközölhető könnyen. Ily módon a tengelynek bármily helyzete el­érhető és minden üzemközben mutatkozó differenczia könnyen és egyszerűen kiegyen­líthető. SZABADALMI IGÉNY. Beállítható csapágy, szalagfűrészek szá­mára, jellemezve a (b) csapágynak a gépállvány egy nyílásában oly módon való elrendezése által, hogy az (s) be­állító csavarok segélyével a nyílásban megfeszíthető, azon czélból, hogy a csapágy necsak vízszintes és függélyes, hanem tetszőleges irányban és hajlás­ban legyen beállítható. fALLAS HÉSZVÉfJYTÁRSASÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents