17469. lajstromszámú szabadalom • Fecskendő készülék automatikusan hajtott porító szerkezettel

Megjelent ÍOOO. évi márczins Iió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17469. szám. X/a. OSZTÁLY. Fecskendő készülék, automatikusan hajtott porítószerkezettel. KISSINGER JÁNOS VII. MŰSZERÉSZ SELZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát első sorban a vadrepcze s általában véve más gyomoknak a vetés közül való kipusztítására szolgáló készülék képezi. Ezen készülék áll egy szál­lítható hordóból, hol azon járműnek kerekei, melyre a hordó van szerelve, egy szivattyút működtetnek s ezen szivattyú a higított sa­vat vagy hasonlót a porlasztókhoz sajtolja, úgy hogy az utóbbiaknál a folyadék finoman elosztott köd alakjában lép ki s a gyomo­kat elpusztítja, míg ellenben a haszonnö­vényekre, gabonára stb. kártékony hatást nem gyakorol. A mellékelt rajzlapok ábráin a találmány­béli készülék egyik példa gyanánt szolgáló kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra annak oldalnézetét, egyes részek elhagyása mellett, a 2. ábra a szivattyú működésének meg­szüntetésére szolgáló kikapcsoló szerkezet­nek részletrajzát a 3. ábra a készülék hátsó oldalát, végül a 4. ábra fölűlnézetét szemlélteti. A készülék, mint már föntebb is emlí­tettük, áll a (q) hordóból, mely ismeretes mó­don közönséges taligára vagy hasonlóra van szerelve. Ezen hordónak alsó oldalától (v)-től (m) szívócső indul ki, mely az (m') szivattyú­karmantyúnál a (k) szivattyúba torkollik. Ezen szivattyú a fölszívott folyadékot (n) csövön nyomja keresztül, mely utóbbihoz (e) szélkazán és (t) elosztócső csatlakozik. Az utóbb említett két alkatrész közé (s) csap vau beiktatva, (t) elosztócsőnek két végéhez csöves csuklók közvetítésével két (t' t2) csőkar csatlakozik, melyek vízszintes irányban elforgathatok és szükség esetén behajlíthatok, azon czélból, hogy a készü­léknek szűk úton való haladása alkalmával akadályt ne képezzenek. Az említett (t t' t2) csöveken az (u) por­lasztók foglalnak helyet, melyek bármily tetszőleges kiképzéssel bírhatnak. (k) szivattyúnak működtetése az (a) fogas­kerék közvetítésével történik, mely az egyik (y") futókerék agyára van szerelve és evvel együtt forog. Ezen (a) fogaskerék az (a') fogaskereket forgatja, mely utóbbi kapcsolatba hozható a (c) tárcsával. A (c) tárcsának (c3) hasítékában eltolható (c2) csappal bíró (h) forgattyúrúd a kétkarú (g) emeltyűnek (g') csuklójához csatlakozik mely emeltyűnek másik karjához, csukló közvetítésével, (i) dugattyú rúd van erősítve. Azon czélból, hogy a készüléknek műkö­désen kívüli helyzeténél a dugattyú műkö­dése megszüntethető legyen, az (f') csap körül forgatható (e) emeltyű közvetítésével

Next

/
Thumbnails
Contents