17417. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet forgó mozgás átvitelére

Megjelent 1900. évi márczius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17417. szám. Ve/1. OSZTÁLY. Szerkezet forgó mozgás átvitelére. PROTHEROE KÁROLY COFFIN ÜGYVÉD NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát szerkezet ké­pezi forgó mozgás átvitelére egy forgó ten­gelyről egy másik tengelyre ; ezen szerkezet különösen kerékpároknál talál alkalmazást a pedáltengely forgó mozgásának a hajtott kerék tengelyére való átvitele czéljából. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1., 2. és 3. ábrák a mozgásátviteli szerkezetnek oldalnézetét tüntetik föl három különböző állásban. A 4. ábra a szerkezetnek fölülnézete. Az 5. ábra a szerkezet részletének külön­rajza, mely azt az 1. ábrában elfoglalt állá­sában tünteti föl. A 6. ábra metszet a 2. ábrának (x-x) vo nala szerint. A 7. ábra harántmetszete egy oly foga­natosítási alaknak, melynél az eddigi ábrák­ban golyó gyanánt föltüntetett szerkezeti rész csappal van helyettesítve. A 8. ábra a szerkezetnek kerékpáron való alkalmazását láttatja. A 9. ábra nagyobb méretű részletrajz. A mint az 1 — 6. ábrákból látható, az (A) tartónak egyik végén a (B) tengely van el­rendezve, melyre a (C) forgattyú van meg­erősítve, míg az (A) tartónak másik végén lévő (E) tengely a (D) fogaskereket hordja; ezen fogaskerékben a sugárirányú (F) hasí­ték van elrendezve. A (C) forgattyúnak (H) csapjához a (G) rúd van kapcsolva, mely másik végén az (I) csapot hordja, mely a (D) fogaskeréknek (F) hasítékába nyúl. Az (A) tartón a (J) hosszhasíték van el­rendezve. Az (A) tartóhoz az (L) karok segélyével az (M) lemez van erősítve (6. ábra), mely az (A) tartóval párhuzamos és mely a (J) hasítéknak megfelelő (Jl) hasítékkal van ellátva. Ezen két hasítékba az előnyösen aczélból készült (K) golyó van behelyezve, melynek átmérője nagyobb, mint az (A) tartó és az (M) lemez belső oldalainak egy­mástól való távolsága; ezen golyó ennek következtében szabadon elmozoghat a két hosszhasítéknak egyik végétől a másikig. Az (A) tartó és az (Mj lemez közé van illesztve a (G) rúd, mely az (0) hosszhasí­tékkal van ellátva (1. ábra) úgy. hogy a (K) golyó a (J) és (Jl) hasítékokon kívül az (0) hasítékban is benfekszik. Világos már most ezekből, ha a (C) rúd­nak egyik vége körmozgást végez, akkor a rúdnak másik vége hasonlókép körben fog mozogni, a mikor is az a (K) golyó, mint forgási pont körül fog ide-oda lengeni, de

Next

/
Thumbnails
Contents