17366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyaglazító szer előállítására

Megjelent. 19ÖO. évi márczius hó 9-én. MAGY. ggg KIR. SZABADALMI jRSST HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17366. szám. XIX/g. OSZTÁLY. Eljárás anyaglazító szer előállítására. FÜLÖP ISTVÁN MAGÁNZÓ, LACKÓ VIC M. GYULA ÜGYNÖK ÉS MINDSZENTY GYÖRGY ÁRPÁD MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó J9-ike. A szóban lévő találmány tárgya egy el­járás, kövek, fák és hasonlók meglazítására szolgáló keverék előállítására, mely keverék lassú leégése és nagy energiája következ­tében nagy kőzet-, fa- vagy kőszéndarabok szétrepesztésére alkalmas. A jelzett keverék előállítása és fölhasználása teljesen veszély nélkül történik, minthogy a lerepeszteti da­rabok nem hajíttatnak tovább, úgy hogy a munkás a repesztés helyétől mintegy 15 lépés távolságban a repesztőanyag hatása ellen már védve van. Az eljárás szerint friss lótrágyát kénvi­rággal és salétrommal jól összekeverünk. Ezt a keveréket alkalmas festőanyag hozzá­adásával tetszőlegesen színezhetjük. A keve­rési arányok meglehetősen tág határok között változhatnak, föltalálok azonban a következő keverékkel érték el a legkedvezőbb hatást: 60 súlyrész lótrágya, 20 « salétrom, 10 « kénvirág, 4 « tetszőleges festék. Az ily módon előállított keveréket jól összedagasztjuk, azután 48 óráig feküdni hagyjuk, hogy homogén keveréket állítsunk elő, melyben az összes a lótrágyában lévő ammoniákot lekötjük. A keverékből most már hengeralakú tes­teket állítunk elő, melyeket 50—60° C.-nál megszárítunk és azután kereskedelembe bo­csájtunk. Hogy ezen repesztőanyag hatásáról képet adjunk, a következő adatokat említjük föl: 1 m.fúrólyuk mélységnél arepesztéshez 38 dg. 2 « « « « « 78 « 3 « « « « « 128 « 4 « « « « « 188 « 6 « « « « «, 258 « repesztőanyag szükséges. A lazítóanyagot veszély nélkül vasból készült töltővesszővel lehet a fúrólyukba tömni. SZABADALMI IOÉNY. Eljárás fák, kövek és hasonlók meglazítá­sára szolgáló keverék előállítására, az­által jellemezve, hogy meg nem szitált, friss lótrágyát kénvirággal, salétrommal és tetszőleges festőanyaggal keverünk és jól összedagasztunk, a keveréket mint­egy 48 óráig nyugodni hagyjuk és az­után hengeralakú testekké alakítjuk. PAU.AS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents