17355. lajstromszámú szabadalom • Czentrifugál vízemelő csiga

Megjelent 1900. évi iiiárezius hó 9-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17355. szám. XXÍ/c. OSZTÁLY. Centrifugál vízemelő csiga. JÖRGENSEN PÉTER GÉPGYÁROS KOPENHÁGÁBAN ÉS POULSEN CHRISTEN MECHANIKUS FREDERIKSVAERKBEN (DÁNIA). A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát oly vízemelő szerkezet képezi, mely az (ismert, Archime­desi csavar elvén alapul, de míg ez cső­alakú zárt csavarmenetből áll, mely ferde tengelyen hengeres csőben van elrendezve, addig ezen új szerkezetnél függélyes csa­varfölülettel övezett tengelyt alkalmazunk s a csavarfelület egy fölfelé bővülő kúpos cső falaihoz illeszkedik, miáltal sokkal jobb hatást érünk el. A találmány a mellékelt rajzon függélyes metszetben van bemutatva. A kúpos (a) edény mindkét végén nyitott és küllőkkel vagy más alkalmas módon van az (e) (f) csapágyakban alátámasztott (b) tengelyhez erősítve. Az (a) edény oldalfalán alkalmas (g) csa­varlejtő van elrendezve. Ha az (a) edény alsó része, mint az a rajzban látható, vízbe merül és a (b) ten­gelyt az (a) csővel és (g) csavarral együtt forgatjuk, akkor a víz a csőben emelkedni fog és pedig úgy a csavar, mint a czentri­fugál erő hatására. Ha az (a) edényből a víz fönt kiömlik, illetőleg kiröpíttetik, úgy azt a (c) gyűjtő fogja föl, melyből a (d) nyíláson át vezet­hető el. A (b) tengelyt szilárdan is lehet ágyazni s csupán a kúpos csövet a csavarral együtt körülötte forgatni. SZABADALMI IGÉNY. Vízemelő szerkezet, jellemezve az alsó végével az emelendő vízbe merülő kú­pos (a) edény által, mely belsejében (g) csavarlej tővel van ellá tva s függélyes tengely körül forog azon czélból, hogy a vizet úgy a csavarral, mint czentrifu­gális erővel emeljük. (I raj'/lap melléklettel) f.M.AI .k«IVÍ *T TÁWiAÍÁn NYOMDÍJA »UOAPMTÍÉ>

Next

/
Thumbnails
Contents