17352. lajstromszámú szabadalom • Tűzszító

Megjelent 1900. évi márczius hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17852. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Tűzszító. IFJ. EBERSBACH EDE KERESKEDŐ WIGANDSTHALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 29-ike. A szóban lévő találmány tűzszítóra vonat­kozik és tárgyát a tollak megerősítésének módja képezi. Ezek a tollak fadarabok közé vannak befogva és egy-egy hurok által rög­zítve, melyet két, a nevezett fadarabon megerősített drót képez. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező megerősítési mód látható, nevezetesen az 1. ábra a tűzszító nézete» a 2. ábra metszete az 1. ábra (x—x) vonala szerint. A tollak és a fogantyú letörve van ábrázolva. Az (a b c) és (d) fadarabok közé az (f) tollak (e) szára van becsiptetve, a rögzí­tésre (g) és (h) drótok szolgálnak, melyek váltakozva vannak a toliakra csavarva. A jelzett drótok a fölső és alsó fadarabokat egymással összekötő (i) drótokhoz vannak kötve és a (k) drótok által rögzíttetnek a kellő helyzetben. Az (1) fogantyú az ismert módon van al­kalmazva. SzABADI/MI IGÉNY. Tűzszító, az által jellemezve, hogy az (f) tollak szárai (a b c d) fadarabok közé vannak fogva és a fadarabokkal össze­kötött (g) és (h) drótok segélyével rög­zítve. I rajzlap melléklettől., PJÍU.AS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉI*.

Next

/
Thumbnails
Contents