17347. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magas százalékú czelluloza oldatoknak előállítására chlórzinkoldatban

Megjelent 1900. évi márczins lió 9-én. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17347. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Eljárás magas százalékú cellulóza oldatoknak eló'állítására chlorzinkoldatban. D" BRONNERT EMIL VEGYÉSZ MÜHLHAUSEN-NIEDERMORSCH­WEILERBEN (ELSASS). A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 2-ika. -leien találmány czélja magas százalékú czellulóza oldatoknak chlorzinkoldatban való előállítását lehetővé tenni akképen, hogy a czellulózát képessé tesszük, hogy chlórzinkoldatokban nagyobb mennyiségek­ben oldódjék, mint a hogy az eddigi eljárá­soknál szokásos vagy elérhető volt. Már régebben ajánlották a czellulózának konczentrált chlorzinkoldatban való föl­oldását és az így kapott folyadék technikai alkalmazását. így pl. ajánlották már a czellulózát krlb. 1 8 fajsúlyú chlorzinkoldatban föloldani, mi mellett a chlórzink helyettesíthető más zinksóval (bromzink, jodzink) vagy más fémsókkal is (clilórbismut, brombismut) és az illető fémsóoldat azonkívül még alkáli­földsókat (pl. chlórkalcziumot) földsókat (pl. aluminiumchloridot) vagy vaschloridot is tartalmazhat. A czellulóza föloldása ekkor melegben, krlb. 100°-nál, történik. Az így kapof t oldatokat magas nyomás alkalmazása mellett földolgozták szálakra vagy más efé­lékre. Ezen szálak első sorban arra voltak szánva, hogy elszenesítéssel elektromos lám­pák izzószálaivá átalakíttassanak. Ajánlották azt is. hogy az ilyen oldatokból finom szála­kat készítsenek a selyem helyettesítésére. Habár az ilyen oldatokat tényleg hasz­nálhatták is izzószálak előállítására, arról, hogy ezen oldatoknak mesterséges selyem előállítására való használatánál praktikus eredményt értek volna el, nem jutott semmi a nyilvánosságra. Föltaláló kísérletei és tapasztalatai szerint ez nagyon könnyen meg is magyarázható, mert a műselyem előllítására szükségképen igen vékony szálaknak erőssége rendkívül csekély; kísérletek, melyek ezen találmány­hoz vezettek, azt mutatták, hogy a fönt­említett korábbi ajánlatok szerint a czellu­lóza csak igen kicsi (legföljebb krlb. 4«/o-nyi) százalékmennyiségben oldható föl és hogy azonkívül az oldat előállítására szükségelt meleg, a czellulózának legalább is nagy részében, mélyre ható bomlást idéz elő. mely két körülmény az így előállított szálak erősségét nagyon hátrányosan befolyásolja. Ajánlották már azt is, hogy a czellulózát oldás előtt energikus módon, pl. ezer rész­ben 5 g. aktiv chlórt tartalmazó chlórmész oldattal, kezeljük. Azonban ezen kezelésnél czellulóza igen könnyen nagyon messzemenő változást szenved, úgy hogy ez az eljárás gyári üzemre nem igen alkalmas. A kísérletek azonban váratlanul azt mu-

Next

/
Thumbnails
Contents