17292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartós fémcsapadék előállítására aluminiumból

dústól várni lehet, megfelelnek. Ezen új eljárásnál a fém alumíniumot, bádogot dró­tot stb. forró, kevés kénsavval savanyított foszforsavas nátrium és kénsavas mágné­zium oldatban mindegy öt perczig melegít­jük. vízzel lemossuk és az az ismert fémsó­fürdőkben, mint pl, réz. zink, ón, stb. az aram behatásának vetjük alá. A fönti sókkal való főzés által az alumí­nium struktúrája akképen változik, azaz a fémnek fizikai és nem mint az ismert eljárá­soknál. kémiai változása áll be. hogy más fémek részére nagy fölvevő képességet nyer és fémes lecsapódásokat a legnagyobb erővel magához ragad és azzal elválaszt­hatlanul összekötődik. Kzen eljárás szerint számtalan lecsapódást készítettünk réz. zink. ón és stb. fürdőkben, melyek mindnyájan az alumíniumtól való elválaszthatatlanságuk által tűnnek ki. Gázoknak utófejlődése mele­gítésnél való leválás itt teljesen lehetetlen, más el járás minden ismert hátránya teljesen mellőzve van. A foszforsavas nátrium és kénsavas mag­nézium helyett bármely foszforsavas vegyü­let és bármely más, az alumíniumot meg­támadó vegyület keveréke is használható. Ha a jelen találmány szerint kezelt alu­míniumot elektromos áram nélkül akarjuk fémmel bevonni, akkor a fönt leírt sava­nyított oldattal kezelt alumíniumot lehűlés után egyszerűen az illető fémfürdőbe (pl. ón, zink-réz, nikeJfürdő) mártjuk, mi által szintén tartós fémbevonat keletkezik. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fémeknek alumíniumon való levá­lasztására, mely abban áll, hogy az alumíniumot kénsavas magnézium és foszforsavas nátrium keverékének meg­savanyított oldatával vagy bármely más foszforsavas vegyület és valamely az alumíniumot megtámadó vegyület keve­rékének megsavanyított oldatával főzzük és lemosás után a leválasztást fémsó ol­datban árammal vagy a nélkül végezzük. PAL-AH RÉSZVÉN-TÁRSASÁG NVOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents