17285. lajstromszámú szabadalom • Cserző eljárás

I í)00. évi mározius lió 5-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 17285. szám. X I a OSZTÁLY Cserző eljárás. GBUTHÖLTER KÁROLY JÓZSEF VEGYÉSZ ÉS MÉRNÖK LEIPZIG­GOHLISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 15-ike. Ha valamely a cserzésliez előkészített bőrt konczentrált csávába helyezünk, akkor a cserzőanyag a bőr szövetét összehúzza, és pedig annál nagyobb mértékben, minél konczentráltabb a csáva. Ez a hatás a bőr szőrös oldalára és a vele szomszédos bőr­részekre, a hol a szövet sokkal tömöttebb, tehát a bőr húsos oldalára, igen hátrányos. A bőr szőrös oldala elveszti hajlékonysá­gát, kemény és törékeny lesz. Azonkívül, főkép vastag bőröknél, az egyenletes át­cserződést meggátolja, vagy legalább is megnehezíti, mivel a csáva a pórusok össze­húzódása következtében nem képes oly könnyen a bőr belsejébe hatolni. Ha azonban a konczentrált cserzőanyag­oldatot olyan anyagok konczentrált oldatá­val elegyítjük, a melyek a bőr anyagára közömbösek és a cserzőanyagot jobban old­ják, akkor ezen cserzőanyag oldata a csáva a hozzáadott közömbös anyagok mennyi­sége szerint többé vagy kevésbé elveszíti ama tulajdonságát, hogy a bőr szövetét összehúzza, mivel a hozzáadott oldat a bőrt dagasztja. így hat a bőrre a gliczerin, czu­kor, dextrin, gummi, könnyen oldható neu­trális sók és egyéb hasonló anyagok, a me­lyek akár magukban, akár egymással ke­verve alkalmazhatók, A cserzőanyag-oldat 16 18° Bé sűrűségű lehet. A dagasztón ható oldatból, a mely épen oly sűrűségű, vagy még sűrűbb is lehet, ehhez 20°Vot adhatunk. A keverék szirupszerű, sőt annyira sűrűre is készít­hető, hogy kefével még épen a bőrön egyenletesen szétosztható legyen. Az il.ykép előállított cserzőanyag-keverék gyors cserzésre használható föl, ezzel a bői­előzetes cserzésére szükséges cserzőanyagot rövid idő alatt egyenletesen reá kenhetjük a bőrre a nélkül, hogy a bőr szőrös oldala megkeményednék. Eme cserzőanyag-keve­rékkel a bőr szőrös oldalának és a szom­szédos bőrrészeknek előzetes cserzése ak­ként történik, hogy a keveréket kefével a bőr szőrös oldalára fölkenjük és 12—24 órán át rajta hagyjuk. A bőr vastagságá­hoz képest a műveletet egyszer vagy két­szer ismételjük. Ezután a bőrt egész É csávában kikészíthetjük szőrös oldalra az hátrányosan hatna. Az előzetes cserzés folytán a bőr szőrös oldala erősen megdagad és ezen megdagadt álla­potban kellően kicserződik arra a czélra, hogy később a tulajdonképeni csávába a szőrös oldal lelohadna ós a cserzőanyag behatását meggátolná; ezzel a művelettel 1° Bé sűrűségű erős a nélkül, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents