17258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémszulfidok gazdagítására

Megjeleni 1900. évi február hó 20-án MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17258. szara. XÍI/d. OSZTÁLY. Eljárás fémsulfidok gazdagítására PETEBSEN HUGÓ MÉRNÖK LAZYHÜTTEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 12-ike. Az eljárás abban áll, hogy a fémszulfido­kat a szénsavas földalkalitól, amellyel ele­gyedve vannak, az utóbbinak kénessavas vizes oldatában való föloldása által elválasztjuk, ezáltal azokat gazdagítjuk és a kohóban való földolgozásra alkalmassá tesszük. Az így előkészítendő fémszulfidoknak a vizes S02 oldattal való kezelése normális hőmér­sék mellett történik. A kénessav oly mó­don hat a szénsavas földalkaliákra, hogy az utóbbiak a C02 -nek elválása után sava­nyú, illetőleg neutrális kénessavas sókká változnak, melyek a kénessavas vízben oldva maradnak. A földalkaliák teljes fölol­dása után az oldatot elvezetjük és a kivá­lasztott érczet vízzel megtisztítjuk. A fém­szulfidok a leírt kezelésnél nem támadtatnak meg, minek folytán a művelet nem jár érczveszteséggel. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás szánsavas földalkaliákkal összenőtt vagy elegyedett fémszulfidok gazdagítá­sára, azáltal jellemezve, hogy az utóbbiakat vizes kénessavoldatban való föloldás ál­tal elkülönítjük. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDAJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents