17256. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémbevonatok előállítására

Megjelent lí)00. évi február hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17256. szám. XVIle. OSZTÁLY. Eljárás fémbevonatok előállítására. MIES ÁGOST HERMANN POLGÁRMESTER BÜDESHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 13-ika. Jelen eljárás fémbevonatok, illetve más fémekre való csapadékok előállítására vo­natkozik külső áram bevezetése nélkül. Az ismert módszerek közül, melyekkel fémeken más fémek lecsapódásait árambe­vezetés nélkül előállítjuk egy sincs olyan, mely elegendő vastag és egyenletes fémezést idézne elő. Az ismeretes, úgynevezett űzési eljárásnál, a proczesszus akképen megy végbe, hogy a bevonandó fémtárgyról bizo­nyos rész a fölűletről leválik és a másik fémnek ugyanazon térfogata arra lecsapódik. Hogy ezen csapadék csak fölötte vékony lehet, kitűnik abból, hogy a fémtárgy többé már nem támadható meg, mihelyt a ráviendő fém vékony hártyával be van vonva, mi által az ezen utóbbit többé nem képes föl­venni. A kontaktus eljárásnál a bevonat sokkal egyenetlenebb, semhogy az a gyakorlatban értékesíthető volna, minthogy kontaktus a bevonandó fémnek csak igen kevés helyén van jelen. Az érintkezési helyeken vastag bevonat jön létre, míg a legtöbb helyen csak fémlehellet állapítható meg. A jelen eljárás teljesen eltérő úgy a ne­vezett módszerektől, valamint a savanyú és cyanfürdőktől és hivatva van a fönt nevezett bajokon segíteni. A jelen eljárás szerint a fémmel bevo nandó tárgyat forró fürdőbe mártjuk, mely a leválasztandó fémet és egy elektropoziti­vebb fémet sók alakjában tartalmazza. A fürdőbe cyanvegyületet is tehetünk, az azonban e nélkül is működik. Az elektropozitivebb fémnek sója a für­dőben elektromos áramot létesít a fémtárgy és a fürdő között. Ez által a negativ fém a tárgyra lecsapódik. A jelen eljárás példája gyanánt egy ónfürdőt irunk le, melynél a mennyiségarányok esetleg változhatnak : Körülbelül 40 liter vízben föloldunk 1 kg. marónátront, 1. kg. szódát, 200 gramm ón­klorürt vagy ónkloridot, 50 gramm alumi­niumkloridot, az oldatot fölforraljuk és a forró oldatba bele tesszük az ónozandó tár­gyat. Rövid idő múlva az ónozás, mely teljesen tömött és szilárd, be van fejezve. Ha a fürdőt hideg állapotban akarjuk hasz­nálni vagy pedig a bevonatot meg akarjuk vastagítani, akkor külső áram bevezetése szükséges. A jelen eljárásnál a fémtárgy ugyanolyan tömör és szilárd bevonatot kap, mint a milyen külső árambevezetéssel ellátott fürdőknél keletkezik. Ezen találmánynak azonban azon előnye van, hogy a bevonat mindenütt egyenletes

Next

/
Thumbnails
Contents