17160. lajstromszámú szabadalom • Czentrifugál szárítóra való födő

Megjelent 19<><). évi február lió 13-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI Iga HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17160. szám. I V/d. OSZTÁLY. Czentrifugál szállítóra való födő'. BURGET ANTAL GÉPLAKATOS SZERENCSEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899. julius hó 24-ike. Ezen találmány tárgya egy födő, mely a czukorgyártásnál használt centrifugál szárító forgó köpenyére alkalmaztatik. Az eddig ezen czélra használt födőkkel szemben ezen szerkezetnek azon előnye van, hogy a ezu­kor kiröpítését teljesen kizárja, könnyen kezelhető és biztosan és könnyen zár és könnyen kezelhető. Mellékelt rajzon : az 1. ábra a födő fölülnézetét, a 2. ábra az 1. ábra oldalnézetét ábrá­zolja. A tulaj donképeni födél a (b) lyukkal biró (a) tárcsa, ezen (a) tárcsára van a (c) gyűrű vele konczentrikusan elhelyezve. A (c) gyű­rűn (d dl és e el) lejtők és (f) bevágások vannak. Ezen (c) gyűrűre van továbbá a (g) fogazott körszektor erősítve, melynek fogaiba az (a) tárcsa és a reá csavarokkal erősített (h) lemez közé ágyazott (i) fogaskerék ka­paszkodik, melynek tengelye a négyszögle­tes keresztmetszetre kidolgozott (j) nyúl­ványban végződik, hogy egy kulccsal el­forgatható legyen. A (k kl és 1 11) kétkarú emeltyűk az (a) tárcsára forgathatóan van­nak megerősítve, ezen emeltyűk (k), illetve (1) karjainak a végére vannak az (m), illetve (ml) peczkekkel bíró (n), illetve (ni) csúsz­kák alkalmazva, a könnyebb elcsúszás czél­jából ezen csúszkák, valamint a (kl) kar | vége is kis forgó (o) korongokkal vannak ellátva. A (10) gyűrű az (a) tárcsához oly módon van a (p) csavarokkal erősítve, hogy ezek a (c) gyűrűnek az (a) tárcsa fölötti elfordú­lásánál, vezetékül is szolgálnak. A (c) gyűrűnek az egyik helyen pontozva föltüntetett állásban kell lenni, a mikor a födő a czentrifugál szárítóra helyeztetik és pedig úgy, hogy az (a) tárcsán lévő (t) nyí­lás a forgó (u) köpenyben belülről megerő­sített (s) lécznek (r) csapja fölé kerüljön. Az (í) fogaskerék ezután az óramutató já­rásával megeg3-ezően elforgattatik, miáltal a (c) gyűrű vele ellenkező irányban forog, az (n), illetve (nl) csúszkák a (d), illetve (e) lejtőkön elmozognak, miáltal az (m ml) peczkek az (u) köpenyben lévő nekik meg­felelő nyílásokba szorulnak. Ha a födőt levenni akarjuk, akkor az (i) fogaskereket ellenkező irányba forgatjuk, miáltal a (dl) lejtő a (k kl) emeltyű (kl) karját és vele az (1 11) emelyű (11) karját kifelé tolja és a szerkezet ismét a pontozva föltüntetett állásba jut. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Födő czentrifugál szárítóra, jellemezve a (b) nyílással ellátott (a) tárcsán lévő (c) gyűrű által, mely (c) gyűrű (d dl és e el) lejtőkkel van ellátva, melyek a (c)

Next

/
Thumbnails
Contents