17114. lajstromszámú szabadalom • Gőzfejlesztő fürdőkádak részére

Megjelent 1900. évi február lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17114. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Gőzfejlesztő fürdőkádak részére. VIBÁG GYULA VÁROSI IRATTÁRNOK KASSÁN. Pótszabadalom a 15412. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 julius hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát oly gőzfejlesztő képezi, a mely fürdőkádakban alkalmazható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a fürdőkád hosszmetszetét a belé helyezett gőzfejlesztővel, a 2. ábra ugyanezt egy módosított kivi­telben ábrázolja. A tűzálló anyaggal bélelt fölül nyitott (a) edény és a (d) horoggal ellátott (b) edény képezi együtt a gőzfejlesztőt. A (b) edény­nek alsó szűk nyílása (e) csappal van el­látva. Az (a) edénybe használat alkalmával egy izzó tárgy helyeztetik. A szerint amint a (c) csap többé-kevésbbé nyitva van, a (b) víz­tartókan lévő víz gyorsabban vagy lassab­ban folyik ki és az izzó tárgyra (vasra) esik, ott elpárolog és az (e) kádat, a melyben a gőzfejlesztő elhelyezve van, gőzzel tölti meg. Az (e) kád a fej részére nyílással ellátott vízhatlan takaróval födetik be. A (b) edényt az (e) fürdőkád fölső kari­májára (d) horog segélyével függesztjük föl. A 2. ábrán föltüntetett módosítás abban áll, hogy a (b) víztartó, az (a) edényre alkalma­zott (f) csuklóban forgó (g) rúdra (dl) ho­roggal van megerősítve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gőzfejlesztő fürdőkádak részére, jelle­mezve egy tűzálló anyaggal bélelt (a) edény és egy e fölé alkalmazandó (c szabályozó csappal ellátott (b) víztartó által, mely a (d) horoggal van ellátva az (e) fürdőkádra való fíiggeszthetés czéljából. 2. Az 1. pontban jellemezett gőzfejlesztő egy módosítása, mely abban áll, hogy az (a) edény egy (f) csuklóban forgó (g) rúddal van ellátva, mely rúdra a (b) edény (dl) horog segélyével föl van füg­gesztve. (L rajzlap melléklettel.) V ALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPHSTFN

Next

/
Thumbnails
Contents