17112. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható ágy ill. ágybetét

Megjelent 1900. évi február lió 5-én. MAGY SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17112. szám. XVI/f. OSZTÁLY. Összecsukható' ágy illetőleg ágybetét. SIROTICH ANTAL TECHNIKUS, FABER KÁROLY KERESKEDŐ ÉS STOFFELLA ACHILLE DALL A CROCE KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát az összecsukható ágy képezi, melyet szükség esetén hordággyá is lehet gyorsan átalakítani s ezért különö­sen kórházaknak igen alkalmas. Az ágy lényegében egy négyszögletes ke­retből áll, melynek hosszrúdjai két csukló­san összekötött részből állanak; az elfor­dítható és rögzíthető lábak ezen hosszru­dakra vannak erősítve. A levehető fejtámla függőleges rúdjain két eltolható és beállítható kampó van al­kalmazva, melyek a fejpárna alátétéül szol­gáló keretet tartják. A lábak és fejtámla leszerelése által az ágyból összecsukható ágybetét lesz. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány ol­dalnézetét, 2. ábra fölülnézetét, fejtámla nélkül, 3. ábra az összecsukott ágy oldalnézetét, 4. ábra a fejtámla fölülnézetét, 5. és 6. ábra az ágy más kivitelű rész­részleteinek oldalnézetét s függőleges met­szetét, 7. ábra az ágybetét oldalnézetét, 8. ábra fölülnézetét, 9. ábra az összecsukott ágybetét oldalné­zetét mutatja. A négyszögletes keret az (a) hosszrudak­ból és (c) keresztrudakból áll; a hosszru(lak­két részből állanak, melyeket a (b) csukló köt össze. A hosszrudakkal csuklósan összekö­tött (e) karok az (f) keresztrudakat tartják. Az (f) rudak között a szövetből, sodrony­hálóból, fémsinekből vagy a közepükön (i) csuklóhüvellyel ellátott (h) szalagokból vagy efélékből álló (g) betét van kifeszítve. A betét (f) keresztrúdjait a (c) rudakra erősí­tett (j) spirálrugók kifeszítve tartják. Az (a hosszrudak végei a fejnél fölfelé vannak hajlítva ; ezen fölhajlított végekbe van a (k) kengyel behatolva, melynek oldalrészein el­tolhatólag és rögzíthetőleg alkalmazott (1) kampók az (n) keretet tartják. Ezen ferdén álló és az (1) kampókkal tetszés szerint magasra állítható (n) keretre a fejpárna alá­tétéül szolgáló (m) szövet van kifeszítve. Ha az ágyat hordággyá akarjuk alakítani, a (p) lábakat rögzítő (o) szögeket kivesszük, a lábakat vízszintes helyzetbe hozzuk és az (o) szögeket ismét betesszük (1. ábra). A középső (b) csuklók megengedik ugyan a keret összehajtását, de az ágy megterhe­lése alatt is szilárdak maradnak. Az (e) ka­rok végeit az (f) keresztrudakkal csavar­anyák kötik össze (5., 6. ábra), s így a (j)

Next

/
Thumbnails
Contents