17083. lajstromszámú szabadalom • Csapószelep

Megjelent 1900. évi február hó 5-én. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS L70BB. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Csapószelep. KAHLSON GUNNAR F. MÉRNÖK HÖGFORSBAN (FINNORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 23-ika. A szóban lévő találmány egy különösen czélszerüen berendezett csapószelepre vonat­kozik, mely a csatolt rajzok 1. és 2. ábráján hossz- és keresztmetszet­ben, a 3. ábráján pedig az 1. ábra (A—B) vonala szerint vett metszetben van ábrázolva. Az (a) csapószeleptest a rövid, vízszintes (b) csap segélyével — mely a szeleptest (c) toldatától indul ki, — a fölül nyitott (d) csapágyakba van ágyazva. A lecsavarható (e) födél a szelepház belsejét hozzáfér­hetővé és lehetővé teszi, hogy a szelepet kijavítsuk és a tömítést kiváltsuk, anélkül, hogy az egész szelepet ki kellene a csőveze­tékből venni. A födél alsó (f) széle annyira nyúlik a (d) csapágyak fölé, hogy a (b) csapok a csap­ágyaikból ki ne ugorhassanak. A csapószeleptest csak akkor nyílik ki, a mikor a nyíl irányában nyomás hat, de a csapószeleptest oly könnyen mozog, hogy a legkisebb nyomáskülönbségnél is kinyilik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csapószelep az által jellemezve, hogy az (a) csapószaleptest vízszintes (b) csapra van függesztve, mely a szeleptest egy (c) toldatától indul ki, úgy hogy a szelep­test a szelepfészekre fekszik, anélkül, hogy erre nyomást gyakorolna. 2. Az 1. alatt védett csapószelepnél a (c) csap ágyazására a szelepházba nyúló (d) csapágyak. 3. Az 1. és 2. alatt védett csapószelepnél az a berendezés, hogy az (e) födél alsó (f) széle annyira nyúlik a (d) csapágyak fölé, hogy a (b) csap azokból ki ne ugor­hassék. (1 rajzlap melléklettel.) VALLAS (.ÉfiZVÍNYTÁRSASÁC. NYOMDÁJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents