17078. lajstromszámú szabadalom • Száraz elem

Megjelent 1900. évi február hó 5-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17078. szám. VII/g. OSZTÁLY. Szárazelem. COLUMBUS ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT M. B. II. CZÉG LUDWIGSHAFENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 31-ike. Elsőbbsége 1898 november 17-től kezdődik. A jelen találmány tárgya az ú. n. száraz j elem, azaz szállítható, hig- vagy sűrűfolyós elektrolyttel megtöltött primérelem, mely az eddigiek fölött azzal az előnnyel bír, hogy zárószerkezete lehetővé teszi ugyan a gá­zoknak eltávozását, de megakadályozza az elektrolyt kilépését. Ezen czólt akképen érjük el, hogy az ele­met olajjal itatott nemezfödéllel látjuk el, úgy azonban, hogy az elektrolyt és a nemez közt levegőtér marad. Az olajozott nemezfödélnek az a tulajdon­sága, hogy a gázokat mindig szabadon át­ereszti, vizet és víztartalmú folyadékokat azonban közönséges nyomásnál visszatart. Ha tehát az ilyen módon elzárt elem bel­sejében gázok lépnek föl, azok a födélen át eltávoznak és nem idézhetnek elő az elemet veszélyeztető túlnyomást. Ha az elemet fekve használjuk, a folyadék kifolyásától nem kell tartanunk, mert a fo­lyadék fölött ekkor is meg lévő üres tér a nemezfödél egy részével még mindig érint­kezésben marad, úgy hogy a gázok eltávoz­hatnak és nem képesek a folyadékot túl­nyomás által a nemezfödélen át hajtani. A nemezfödél védelmére, de attól bizonyos távolságban, szurokzár van alkalmazva, mely­nek aljazata gyanánt parafából vagy más e féléből való lemez szolgál. A szurokzáron egy csövecske megy keresztül, melyen a ne­mezen kilépett gázok a szabadba távoznak. A nemezfödél előnyösen a fölső szélén ka­rimázott zinkelektródra támaszkodik, míg a szurokzártól alkalmas anyagból készült gyűrű tartja azt távol. SZABADALMI IGÉNY. Száraz elem (szállítható, folyós vagy félig folyós elektrolyttel megtöltött primér­elem), melynek folyadékzárját a belső gáztúlnyomás elkerülése czéljából, az elektrolyt fölött egy üreges tér megtar­tása mellett, olajjal itatott, nemezből vagy más hasonló likacsos anyagból ké­szült födél vagy dugó képezi, mely a fo­lyadékot nem ereszti át, a gázoknak el­távozását azonban már közönséges nyo­másnál lehetővé teszi. ""A MAS kKSf/.VÉN YTÁRSASAC "VOMDÁÍ* BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents