17056. lajstromszámú szabadalom • Négykerekű veloczipéd

Megjelent I í)0<>. évi január lió 26-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17056. szám. XX/c. OSZTÁLY. Négykerekű veloczipéd. KRNKA SILVESTER GYÁROS PRÁGA/M OBER-MICHELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február 24-ike. Jelen találmány tárgya egy négykerekű együléses veloczipéd, a melyet a kerékpá­rozó taposás által hajt és kézzel kormányoz. Mellékelt rajzokon: az 1. ábra a járművet kapcsolt tengelyekkel oldalnézetben, a 2. ábra a kapcsolt tengelyek alaprajzát, a 3. és 4. ábra a zsinórkapcsolás részletét és a zsinór keresztmetszetét, az 5. ábra a zsinórtartót, a 6. és 7. ábra a rúgóemeltyű két nézetét, a 8. ábra a hajtó szíjdobot, a 9. és 10. ábra a járművet zsinórkapcsolás nélkül oldal és fölűlnézetben, a 11. és 12. ábra a rúgós csavar nézetét illetőleg metszetét, a 13. és 14. ábra a forgó állvány tengelyé­nek ágyazását metszetben és alaprajzban, a 15. és 16. ábra a rugalmas kapcsoló beren­dezés két nézetét, a 17. és 18. ábra a hátsó tengely ágyazásán nak két nézetét, a 19. és 20. ábra a mellső tengely ágyazásá­nak két nézetét, a 21. ábra a hajtórudat, a 22. ábra a hátsó tengelyt, a 23. ábra a mellső tengelyt, 24. ábra a kapcsoló gyűrűt tünteti föl. A jármű két tengelyen nyugszik. Az 1. mellső tengely két egymáshoz 180° alatt el­fordított forgattyúval bír (1. és 2. ábra), míg a hátsó (11) tengely egyenes. A (4 5 14 15) kerekek tengelyei (2 3 12 13) gyűrűs csap­ágyakban nyugosznak. ezen négy kerék kö­zül a mellsők nagyobbak. Az (5 15) kerekek lazán, a (4 14) kerekek szilárdan vannak ten­gelyeikre ágyazva. Nem kapcsolt tengelyek­nél elegendő, íia csak az egyik mellső kereket kapcsoljuk össze a hajtó tengellyel, ekkor a többi kerekek tengelyeiken lazák. A (108) csapja körül forogható mellső (44) állvány (13. és 14. ábra) függélyesen legörbített vé­gei az (1) forgattyú tengely fölvétele és ve­zetése ezé Íjából villa alakúakra vannak ki­képezve (1., 19. és 20. ábra) és szárai az (1) tengelyt körül veszik. Az állvány súlya azon­ban nem nyugszik közvetlen a tengelyen, ha­nem (56) kerekecskék által vétetik föl, ame­lyek a függélyes irányban rúgó hatás alatt álló (57) villákba vannak forgathatóan ágyazva. A villákat (58) tekercsrúgókkal el­látott (59) hüvelyek vezetik. A rúgók tehát a kerekecskékre folytonos nyomást gyako­rolnak és ezeket a tengelyhez szorítják. A (61) hosszvájat (60) csappal a villa vezetését képezi és megakadályozza a villának a hü­velyből való kiesését. A forogható (44) állvány közepén nyűg-

Next

/
Thumbnails
Contents